Visita del professor Wim de Bruyn, de la Hogeschool Gent (Bèlgica).