Visita del professor Wim de Bruyn, de la Universitat de Bèlgica

El passat dijous 23 de setembre va visitar el TCM el professor Wim de Bruyn (a la foto, entre el Secretari General, Léonard Janer, i el cap de Relacions Internacionals, Juan García), de la Hogeschool Gent (Universitat de Bèlgica).

El motiu de la seva visita és aprofundir en les relacions bilaterals dels dos centres. Per una banda, s’ha potenciat l’intercanvi d’estudiants en l’àmbit de les TIC per a col•laborar en els projectes de recerca que es duen a terme a l’EUPMt. Per altra banda, s’han estudiat altres col•laboracions en l’àmbit de projectes europeus, i el professor De Bruyn ha convidat el TCM a participar en un IP program (intensive program) juntament amb dues altres universitats, una finlandesa i una altra alemanya.

Tant l’EUPMt com l’EUM fa anys que tenen convenis de col•laboració amb la Hogeschool Gent. A més de convenis Erasmus, dels quals l’EUM ha acollit diversos estudiants, el curs passat quatre estudiants de Gent van fer el seu treball de final de carrera al Departament de Telecomunicacions de l’EUPMt, una experiència que les dues parts valoren molt positivament.  Actualment hi ha una estudiant belga cursant assignatures de Turisme a les noves instal•lacions del Rengle.