Vols representar els estudiants de l'EUPMt a la Comissió de Govern?

Per tal de constituir la Comissió de Govern de l'EUPMt, és necessari escollir dos representants i dos substituts perquè formin part d'aquesta Comissió.

Els objectius de la Comissió de Govern són:

- Aprovar el pressupost del Centre, a proposta del Patronat de la Fundació.
- Aprovar les propostes de designació de professorat.
- Nomenar els càrrecs directius del Centre, a proposta del seu titular, tret del càrrec de director.
- En general, totes les funcions que no hagin estat atribuïdes en les normes d'organització i funcionament intern expressament a altres òrgans de govern.

Us convidem a formar part activament dels òrgans democràtics de participació de què disposa la Politècnica, i que la vostra opinió hi pugui estar representada.

Per fer-ho, podeu presentar la vostra candidatura fins el dimarts 26 d'abril a les 12h. Per a fer-ho, heu d'enviar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms i adreça de correu, al Secretari acadèmic (Salvador Alepuz).

En el cas que hi hagi més candidats que vacants es farà una votació el dia 3 de maig de 10 a 20h a l'edifici universitari. Cada estudiant podrà votar dues persones candidates com a màxim. Per a efectuar el vostre vot caldrà presentar el DNI o el carnet d'estudiant.