Informació general

L'Espai d'atenció a empreses ofereix informació actualitzada i assessorament personalitzat sobre les mesures de suport econòmic adreçades a pimes i autònoms adoptades per part de les diferents administracions, arran de la situació generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Contacta amb nosaltres

Contacta

Mesures econòmiques i sociolaborals de suport a pimes i autònoms

Programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial Descarregar

 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat (Febrer 2021)  Descarregar

Ajornament impostos primer trimestre 2021 Descarregar

 

Mesures urgents de suport al sector turístic, l'hoteleria i el comerç i en matèria tributària Descarregar

 

Línia Innova moda i comerç Descarregar

 

Fitxa ICO avals  Descarregar

 

Fitxa ICF Avalis  Descarregar

 

Fitxa ICF Avalis per a Pimes i autònoms  Descarregar

 

Fitxa ERTO (Febrer 2021)  Descarregar

Mesures urgents de suport al sector turístic, l'hoteleria i el comerç i en matèria tributària Descarregar
 

Mesures urgents de suport a l'activitat econòmica en els locals de negoci arrendats  Descarregar
 

Directrius de bones pràctiques en els centres de treball  Descarregar

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores  Descarregar

Mesura específica per autònoms persona física

Fitxa mesures de suport als treballadors autònoms (a partir de febrer 2021) Descarregar

 

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 
 

 

Real Decreto-ley 15/2020 de 21 d’abril,de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Fitxa fabricació i certificació de mascaretes

 

Resolució línies ICO - Disposicions Generals (BOE)

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 


Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19


Informació actualitzada del ministeri de sanitat


Disposiciones generales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con las Medidas urgentes del Estado de Alarma. 


Resolució de dubtes sobre ciberseguretat (INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad)

 

Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic

Mesures anteriors i convocatòries tancades

Subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn (2a convocatòria) - Convocatòria tancada   Descarregar

 

Ajuts extraordinaris per a micro i petites empreses i cooperatives amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO, per mantenir els llocs de treball - Convocatòria tancada   Descarregar

 

Ajuts a establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials. -Convocatòria tancada  Descarregar

 

Subvencions per a la restauració i centres d'estètica i bellesa - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Ajuts autònoms i microempreses per al pagament d'interessos derivats d'operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19 (Aj.Mataró) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Subvencions Aixequem Persianes (Aj.Mataró) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Subvencions Transformació Digital Comerç i Restauració (Aj.Mataró) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Convocatòria extraordinària d'ajudes a l'ocupació - Fundació Mapfre - Convocatòria tancada Descarregar

 

Ajuts empreses sector turístic de Catalunya - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Línia d’ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació. Convocatòria tancada  Descarregar

 

Ajut per a subministraments bàsics per a persones treballadores amb familiars a càrrec - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Mesures de suport a projectes de cooperatives i empreses d'economia social - Convocatòria tancada Descarregar

 

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 - Convocatòria tancada Descarregar

 

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades per la COVID-19 (Gencat) - Convocatòria tancada Descarregar

 

ICO COVID-19 - Fons exhaurits  Descarregar

 

Mesures extraordinàries en l'àmbit de la innovació de les empreses - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Cupons a la indústria 4.0 -Convocatòria tancada Descarregar

 

Cupons a la innovació i estratègia -Convocatòria tancada  Descarregar

 

Cupons al finançament -Convocatòria tancada Descarregar

 

Cupons a les Startups -Convocatòria tancada Descarregar

 

Cupons a la internacionalització -Convocatòria tancada Descarregar

 

Moratoria pagament Seguretat Social - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Línia d'ajuts per al manteniment de l'ocupació (Gencat) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Moratòria deute hipotecari - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Bonificacions cànon d'aigua - Convocatòria tancada Descarregar

 

Subministrament d'electricitat  - Convocatòria tancada Descarregar

 

Mesures mercantils i societàries - Convocatòria tancada Descarregar

 

Mesures per als lloguers d'ús diferent del d'habitatge (locals de negoci) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Ajuts per a lloguers de l'habitatge habitual - Convocatòria tancada Descarregar

 

Ajut per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats per les conseqüències de la COVID-19 -Convocatòria tancada  Descarregar

 

Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica enfront la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o membres d'una microempresa -Convocatòria tancada  Descarregar 
*NOTA IMPORTANT: Convocatòria temporalment tancada per esgotament del pressupost. Per a la propera convocatòria, cal inscripció prèvia (termini fins el 7 de desembre) aquí

 

Mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura -Convocatòria tancada Descarregar

 

Ajuda a fons perdut per autònoms - persona física - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Subvenció per afavorir l'autoocupació de joves inscrits a Garantia Juvenil - Convocatòria tancada Descarregar

 

Reducció de les taxes de terrasses i escombraries (Aj. Mataró) - Convocatòria tancada Descarregar

 

Mesures econòmiques i fiscals de l'Ajuntament de Mataró - Convocatòria tancada Descarregar

 

Mesures d'àmbit fiscal per a empreses - Convocatòria tancada Descarregar