Informació general

Atenent a la situació d’alerta sanitària generada pel coronavirus SARS-CoV-2, i com a mesura de prevenció per evitar o minimitzar l’expansió del coronavirus, des de l’àrea d’Empresa i Emprenedoria de Tecnocampus s´han pres una sèrie de mesures d’atenció a les empreses.

En compliment de les indicacions que han estat comunicant les autoritats sanitàries, continuarem donant resposta a les empreses i persones emprenedores del territori, substituint els mitjans presencials  habituals per canals online.

En aquesta línia, obrim un espai d’atenció a empreses on ens podeu adreçar totes les consultes en relació:

  • Servei d’atenció a consultes sobre els serveis a empreses i emprenedors que ofereix el TecnoCampus.
  • Servei de consultes sobre línies de suport empresarial.
  • Servei d’informació sobre les mesures de suport econòmic a pimes i autònoms adoptades per part de les diferents administracions.

Analitzem la teva consulta i et donarem una resposta personalitzada en menys de 48h.

Contacta amb nosaltres

Contacta

PLA DE DESESCALADA

El 28/04/2020 el govern estatal va publicar el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, on recull el retorn esglaonat a la vida quotidiana i a l’activitat empresarial. En el següent document podràs visualitzar aquest pla de desconfinament d'una manera clara i visual.

 Descarregar

Mesures econòmiques i sociolaborals de suport a pimes i autònoms

Ajuts autònoms i microempreses per al pagament d'interessos derivats d'operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19 (Aj.Mataró) Descarregar

 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat  Descarregar

 

Ajuts empreses sector turístic de Catalunya - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Línia d’ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació. Programes 3, 4 i 6 convocatòria tancada  Descarregar

 

Ajut per a subministraments bàsics per a persones treballadores amb familiars a càrrec - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Mesures de suport a projectes de cooperatives i empreses d'economia social Descarregar

 

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19  Descarregar

 

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades per la COVID-19 (Gencat)  Descarregar

 

Mesures de suport als treballadors autònoms a partir de juliol 2020  Descarregar

 

Convocatoria extraordinadria d'ajudes a l'ocupació - Fundació Mapfre  Descarregar

 

Mesures d'àmbit fiscal per a empreses  Descarregar

 

Mesures econòmiques i fiscals de l'Ajuntament de Mataró  Descarregar

 

ICO COVID-19 - Fons exhaurits  Descarregar

 

Fitxa ICO avals  Descarregar

 

Fitxa ICF Avalis  Descarregar

 

Fitxa ICF Avalis per a Pimes i autònoms  Descarregar

 

Mesures extraordinàries en l'àmbit de la innovació de les empreses  Descarregar

 

Cupons a la indústria 4.0  Descarregar

 

Cupons a la innovació i estratègia  Descarregar

 

Cupons al finançament  Descarregar

 

Cupons a les Startups  Descarregar

 

Cupons a la internacionalització  Descarregar

 

Fitxa ERTO  Descarregar

 

Moratoria pagament Seguretat Social  Descarregar

 

Línia d'ajuts per al manteniment de l'ocupació (Gencat)  Descarregar

 

Moratòria deute hipotecari  Descarregar

 

Bonificacions cànon d'aigua  Descarregar

 

Subministrament d'electricitat  Descarregar

 

Mesures mercantils i societàries  Descarregar

 

Mesures per als lloguers d'ús diferent del d'habitatge (locals de negoci)  Descarregar

 

Ajuts per a lloguers de l'habitatge habitual  Descarregar

 

Model certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal per motius laborals  Descarregar

 

Directrius de bones pràctiques en els centres de treball  Descarregar

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores  Descarregar

Mesura específica per autònoms persona física

 

Ajuda a fons perdut per autònoms - persona física - Convocatòria tancada  Descarregar

 

Subvenció per afavorir l'autoocupació de joves inscrits a Garantia Juvenil - Descarregar

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 
 

 

Real Decreto-ley 15/2020 de 21 d’abril,de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Fitxa fabricació i certificació de mascaretes

 

Resolució línies ICO - Disposicions Generals (BOE)

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 


Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19


Informació actualitzada del ministeri de sanitat


Disposiciones generales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con las Medidas urgentes del Estado de Alarma. 


Resolució de dubtes sobre ciberseguretat (INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad)

 

Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic