Finalitat

Les beques de col·laboració són un sistema d’ajuts a l’estudiantat de Tecnocampus per tasques de col·laboració i suport a projectes en diferents unitats organitzatives i serveis de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

La finalitat d’aquestes beques és, a més a més, formar a la persona beneficiària en determinades competències pròpies del lloc de col·laboració, contribuir a la seva formació integral i potenciar la seva futura incorporació en el món laboral.

Entitat Convocant

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme.

Normativa de les beques de col·laboració

Abans de sol·licitar la beca, cal que llegiu atentament la normativa, així com la convocatòria a la que us presenteu.

Tots els beneficiaris de les beques hauran de complir amb els requisits recollits a la guia dels beneficiaris de les beques de col·laboració, i hauran de conèixer el pla d'autoprotecció de Tecnocampus.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants matriculats en estudis de grau al Tecnocampus que vulguin realitzar tasques de col·laboració a departaments i projectes del Tecnocampus a canvi d'un ajut econòmic.

L'estudiant pot sol·licitar d'una a tres beques que podrà consultar a la convocatòria ordinària. Els estudiants que iniciïn els seus estudis aquest curs 2018-19 no es podran tenir en consideració en la  convocatòria ordinària.

Documentació que cal aportar                            

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Haureu d'adjuntar la següent documentació:

- El currículum vitae
- Expedient acadèmic (que podeu descarregar de SIGMA)

Termini i estat de les convocatòries

4ª Convocatòria extraordinària 2018-19: Campanya de matrícula 2019
Presentació de sol·licituds fins al 16 de juny de 2019 inclòs.
Llista provisional d'adjudicacions. Presentació d'al·legacions, renúncies i/o esmenes fins al 24/06/2019 inclòs.
Llista definitiva d'adjudicacions. Data de publicació: 25/06/2019

3ª Convocatòria extraordinària 2018-19: Promoció, captació i actes institucionals.
Presentació de sol·licituds fins al dia 6 de gener de 2019 inclòs.
Llista provisional d'adjudicacions. Presentació d'al·legacions, renúncies i/o esmenes fins al 03/02/2019 inclòs.La llista provisional esdevé definitiva en data 04/02/2019.

2ª Convocatòria extraordinària 2018-19: Tallers Xnèrgic. Presentació de sol·licituds fins al 18/11/2018 inclòs.
Llista provisional d'adjudicacions. Presentació d'al·legacions, renúncies i/o esmenes fins al 25/11/2018 inclòs. La llista provisional esdevé definitiva en data 27/11/2018.

1ª Convocatòria extraordinària 2018-19: Biblioteca-CRAI Exàmens. Presentació de sol·licituds fins al 18/11/2018 inclòs.
Llista provisional d'adjudicacions. Presentació d'al·legacions, renúncies i/o esmenes fins al 25/11/2018 inclòs. La llista provisional esdevé definitiva en data 27/11/2018.

Convocatòria ordinària 2018-19Presentació de sol·licituds fins al dia 2 de setembre 2018 inclòs.
Llista provisional d'adjudicacions. Presentació d'al·legacions, renúncies (tant a l’adjudicació com a la llista d’espera) i/o esmenes fins al dia 7 d'octubre de 2018 inclòs.
LLista definitiva d'adjudicacions. Data de publicació: 11/10/2018

On adreçar-se per sol·licitar-les

4ª Convocatòria extraordinària 2018-19Campanya de matrícula 2019. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà les fitxes amb la informació i perfil de cada beca, que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

3ª Convocatòria extraordinària 2018-19Promoció, captació i actes institucionals. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà les fitxes amb la informació i perfil de cada beca, que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

2ª Convocatòria extraordinària 2018-19Tallers Xnèrgic. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà  les fitxes amb la informació i perfil de cada beca, que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

1ª Convocatòria extraordinària 2018-19Biblioteca-CRAI Exàmens. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà les fitxes amb la informació i perfil de cada beca, que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

Convocatòria ordinària 2018-19: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà  les fitxes amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

On es publicaran els resultats

La llista provisional d’adjudicació de les beques resolució de les adjudicacions de les beques es publicarà en l’apartat “Termini i estat de les convocatòries” d’aquesta pàgina web. Els estudiants podran presentar al·legacions amb l’exposició de motius i la documentació justificativa que creguin escaient. Transcorregut aquest període, i en cas de no rebre cap al·legació la llista d’adjudicataris provisional esdevindrà definitiva i s’emetrà la resolució corresponent.

On adreçar-se en cas de suggeriments o incidències.

És potestat de Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus rebre i tramitar els suggeriments i la resolució de les incidències que es puguin produir en relació a les beques de col·laboració Tecnocampus 2018-19.

El becari o becària podrà dirigir un escrit adreçat a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus o al correu electrònic a: bequescol@tecnocampus.cat abans, durant o després de la col·laboració.

Finalitat

Les beques de col·laboració són un sistema d’ajuts a l’estudiantat de Tecnocampus per tasques de col·laboració i suport a projectes en diferents unitats organitzatives i serveis de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

La finalitat d’aquestes beques és, a més a més, formar a la persona beneficiària en determinades competències pròpies del lloc de col·laboració, contribuir a la seva formació integral i potenciar la seva futura incorporació en el món laboral.

Entitat Convocant

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme.

Normativa de les beques de col·laboració

Abans de sol·licitar la beca, cal que llegiu atentament la normativa, així com la convocatòria a la que us presenteu.

Tots els beneficiaris de les beques hauran de complir amb els requisits recollits a la guia dels beneficiaris de les beques de col·laboració, i hauran de conèixer el pla d'autoprotecció de Tecnocampus.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants matriculats en estudis de grau al Tecnocampus que vulguin realitzar tasques de col·laboració a departaments i projectes del Tecnocampus a canvi d'un ajut econòmic.

L'estudiant pot sol·licitar d'una a tres beques que podrà consultar a la convocatòria corresponent. Els estudiants que iniciïn els seus estudis aquest curs 2017-18 no es podran tenir en consideració en la 1a convocatòria.

Documentació que cal aportar                            

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Haureu d'adjuntar la següent documentació:

- El currículum vitae
- Expedient acadèmic (que podeu descarregar de SIGMA)

Termini i estat de les convocatòries

Convocatòria ordinària 2017-18: del 14 juliol al 4 de setembre de 2017
Llista provisional d'adjudicacions. Data de publicació: 26/9/2017
Llista definitiva d'adjudicacions. Data de publicació: 29/9/2017

1ª Convocatòria extraordinària 2017-18
:
presentació de sol·licituds fins al 31 de gener de 2018
Llista provisional. Data de publicació: 26/02/2018. La llista esdevé definitiva.

2ª Convocatòria extraordinària 2017-18: presentació de sol·licituds fins al 27 de maig de 2018
Llista provisional. Data de publicació: 19/06/2018.
Llista definitiva. Data de publicació 27/06/2018

On adreçar-se per sol·licitar-les

1ª Convocatòria ordinària 2017-18: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a mà  les fitxes amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en l’annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

1ª Convocatòria extraordinària 2017-18: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç a e-campus, i tingues a mà les fitxes amb la informació i perfil de cada beca que trobaràs a l'annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

2ª Convocatòria extraordinària 2017-18: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç a e-campus, i tingues a mà les fitxes amb la informació i perfil de cada beca que trobaràs a l'annex 1 de la convocatòria en el següent enllaç.

On es publicaran els resultats

La llista provisional d’adjudicació de les beques resolució de les adjudicacions de les beques es publicarà en l’apartat “Termini i estat de les convocatòries” d’aquesta pàgina web. Els estudiants podran presentar al·legacions amb l’exposició de motius i la documentació justificativa que creguin escaient. Transcorregut aquest període, i en cas de no rebre cap al·legació la llista d’adjudicataris provisional esdevindrà definitiva i s’emetrà la resolució corresponent.

On adreçar-se en cas de suggeriments o incidències.

És potestat de Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus rebre i tramitar els suggeriments i la resolució de les incidències que es puguin produir en relació a les beques de col·laboració Tecnocampus 2017-18.

El becari o becària podrà dirigir un escrit adreçat a Secretaria General i Recursos Humans de Tecnocampus o al correu electrònic a: bequescol@tecnocampus.cat abans, durant o després de la col·laboració.

Nota informativa sobre dietes i locomocions als col·laboradors del Saló de l’Ensenyament 2018

Finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria de beques és fomentar, mitjançant un sistema de pràctiques extracurriculars, la participació temporal d’estudiants en treballs i tasques de col·laboració en les diferents àrees d’activitat, per tal de donar suport a la docència, a la transferència de coneixement i en general,als diferents serveis i projectes de la Fundació TecnoCampus.

Entitat Convocant

Convocades pel TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants matriculats en estudis oficials que vulguin realitzar tasques de col·laboració a departaments del TecnoCampus a canvi d'un ajut econòmic. L' estudiant pot sol·licitar d'una a tres beques, en el cas de ser sel·leccionat haurà d'acceptar una de les beques atorgades. Els estudiants que inicïin els seus estudis aquest curs 2016-17 no es podran tenir en consideració en aquesta 1a convocatòria.

Documentació que cal aportar                            

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Haureu d'adjuntar la següent documentació:

El currículum vitae
Expedient acadèmic

Termini i estat de la sol·licitud convocatòria

Convocatòria 2016-17:

1a convocatòria: del 21 al 27 de setembre 2016. TANCADA
2a convocatòria: octubre 2016 -Del 26 d'octubre al 4 de novembre de 2016. TANCADA
3a convocatòria: novembre 2016 -Del 10 de novembre al 17 de novembre de 2016. TANCADA
4a convocatòria: Substitució BC025 -fins el 21 de novembre de 2016- : TANCADA
5a convocatòria: Del 28 de novembre a l'11 de desembre - TANCADA
6a convocatòria: Fins el 14 de desembre - TANCADA
7a convocatòria: TERMINI AMPLIAT FINS  el 15 de gener de 2017 - TANCADA
8a convocatòria: Fins el 26 de gener de 2017-TANCADA
9a convocatòria: Fins el 26 de febrer de 2017 TANCADA
10a convocatòria: Fins el 18 d'abril de 2017 TANCADA
11a convocatòria: Fins el 5 de maig 2017 TANCADA

On adreçar-se per sol·licitar-les

1a convocatòria: Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç 
2a convocatòria - extraordinària -fins el 4 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
3a convocatòria - extraordinària -fins el 17 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç, i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de cada beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
4a convocatòria - Substitució BC025 -fins el 21 de novembre de 2016- : Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç
5a convocatòria: Beca Associació estudiants -EX033- Per sol·licitar-la: fins l'11 de desembre. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç  i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
6a convocatòria: Beques -EX034 i EX035- Per sol·licitar-la: fins el 14 de desembre. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç  i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc., que trobaràs en el següent enllaç
7a convocatòria: Substitució Beca BC001 - Carreres professionals i Alumni. Emplena el formulari que trobaràs a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
8a convocatòria: Beca EX036 - Per sol·licitar-la fins el 26 de gener. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
9a convocatòria: Beca EX037 - Per sol·licitar-la fins el 26 de febrer. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç
10a convocatòria: Beca substitució BC001- Departament Serveis Campus. Per sol·licitar-la fins el dia 18 d'abril de 2017. Emplena el formulari a continuació: enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
11a convocatòria: convocatòria dues beques al Punt Informació a l'Estudiant- fins el 5 maig de 2017. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç.
Periode Maig-Juny-Juliol i Setembre de 2017 - 20 hores setmanals - 360€ mensuals-
- Una beca horari de TARDA de les 15h a 19h
- Una beca horari de MATÍ de les 9,30h a 13,30h
12a convocatòria: convocatòria dues beques projectes de Recerca. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç fins el dia 4 de maig.
Beca EX042-Suport de recerca al Projecte Impacte Econòmic i Social del Tecnocampus. Recollida de dades d'enquestació a estudiants de fora de l'àrea; suport a les tasques de depuració i càlcul d'impactes i beneficis i costos socials. Import: 180€ mensuals
Beca EX043- Suport de recerca al projecte Doctorat Industrial en el que el GRABET participa en un terç. Recerca de papers, construcció de base de dades, càlcul de descriptius. Import: 180€ mensuals
13a convocatòria: convocatòria Beca PSONO .L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 20 de juny de 2017. Inici beca: 01/07/2017 - Finalització beca: 31/07/2017 - 10 hores setmanals. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
14a convocatòria: convocatòria Beca PSONO .L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 20 de juny de 2017. Inici beca: 17/07/2017 - Finalització beca: 22/07/2017 - 25 hores totals. Per sol·licitar-la emplena el formulari  en el següent enllaç i tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
15a convocatòria: convocatòria Beca suport a la matrícula de nou accés curs 2017-18 juliol. L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 3 de juliol a través del formulari en el següent enllaç, tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç.
16a convocatòria:  convocatòria Beca suport a la matrícula de nou accés curs 2017-18 setembre. L'estudiant pot sol·licitar-la fins el dia 3 de setembre a través del formulari en el següent enllaç tingues a ma el quadre amb la informació i perfil de la beca: hores setmanals, dates, etc. que trobaràs en el següent enllaç

 

Com pots consultar l'estat de la teva beca

1a  convocatòria ordinària: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

2a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
3a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
4a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
5a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
6a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució beca EX035  i la beca EX034
7a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
8a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució
9a  convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: properament.
10a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: properament.
11a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

13a i 14a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per odre de puntuació: consulta la resolució.
15a convocatòria: Publicació llistat aspirants a les beques per ordre de puntuació: consulta la resolució

Temps de resposta

Octubre per la resolució ordinària.

Normativa i documentació de referència

Consulta la Normativa per les que es regulen aquestes beques. Consulta la Relació.