Finalitat

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca, en règim de col·laboració en diferents grups de recerca, dels estudiants universitaris de TecnoCampus que finalitzin els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs d’un Màster universitari oficial, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Entitat Convocant

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants matriculats en estudis de grau i màster oficial al Tecnocampus que vulguin realitzar tasques derecercavinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora. Cada estudiant només podrà sol·licitar una beca de col·laboració.

Documentació que cal aportar                            

La documentació que caldrà incloure en la sol·licitud és la següent:

- Formulari normalitzat de sol·licitud de la beca, inclòs en l’Annex II, degudament omplert amb les dades de la persona candidata.
- CV de l’estudiant en el que s’especifiquin clarament els mèrits, la formació i l’experiència en relació amb els aspectes que es valoren en cada beca i que apareixen recollits a la fitxa.
- De forma opcional es podrà afegir a la sol·licitud una carta de presentació del candidat/a.

Termini

Les sol·licituds es presentaran electrònicament fins el dia 15 de novembre de 2019 inclòs. excepte en el cas de la beca extraordinària d’inici a la recerca pel grup de Cultura i Tecnologia Lúdica que es podran presentar fins el dia 19 de desembre, inclòs.
 

On adreçar-se per sol·licitar-les

Totes les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic abans de la finalització del termini a l’adreça recerca@tecnocampus.cat. En l’assumpte del correu electrònic haurà de constar el text “Sol·licitud beca inici de recerca” seguida del codi de la beca que sol·licita.

On es publicaran els resultats

La llista d’adjudicació de les beques es publicarà en aquest apartat d’aquesta pàgina web. L’adjudicació definitiva serà notificada a les persones beneficiàries per correu electrònic.

On adreçar-se en cas de suggeriments o incidències.

El becari o becària podrà dirigir un escrit per correu electrònic a recerca@tecnocampus.cat abans, durant o després de la col·laboració.

Bases i convocatòria 

Consulta les bases i convocatòria en el següent enllaç

Consulta les bases i convocatòria extraordinària d’una beca de col·laboració pel grup Cultura i Tecnologia Lúdica en aquest enllaç