Finalitat

La convocatòria té com a objectiu oferir ajuts per la matrícula i diferents conceptes als estudiants que es matriculin a graus i màsters oficials.

Entitat convocant

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants de grau i estudiants de màster oficial. No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis d'especialització ni títols propis.
Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics que marca la convocatòria:
- Matricular-se d'un mínim de crèdits,
- Es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior a  partir del segon curs,
- També es tindrà en compte la nota mitja de l'expedient,
- Així com no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria, atenent als ingressos que hagi percebut la unitat familiar en l'exercici fiscal anterior.

Documentació que cal aportar                            

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets. La informació al respecte es facilita a la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) just abans de començar a emplenar el formulari de sol.licitud.

Termini sol·licitud convocatòria

El termini per presentar les sol·licituds per a la convocatòria del curs 2020-21 és el següent: del 9 d´agost fins el 15 d´octubre de 2020.Convocatòria tancada.

On adreçar-se

La presentació és exclusivament telemàtica. El formulari de sol·licitud de beca es fa mitjançant la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).
Una vegada emplenada la sol·licitud de beca caldrà enviar-la telemàticament. L'estudiant ha de conservar el justificant de sol·licitud que es pot imprimir un cop enviada.
Quan inicieu el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional que s'haurà de presentar a l'AGAUR.

Per ampliar informació podeu posar-vos en contacte amb el PIE – Punt d’informació a l’Estudiant i a en el següent enllaç de l'AGAUR

Si una vegada tramitada la sol·licitud, el Ministeri et requereix l'aportació de documentació addicional, pots aportar-la mitjançant l'e-Secretaria > GRAUS: Beques Ministeri d'Educació (MECD)

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Rebreu un correu electrònic des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT) a l’adreça que vau especificar a la sol·licitud de beca, indicant-vos l’identificador (ID) de la vostra sol·licitud.
Amb aquest indicador podreu consultar a través de l’OVT l’estat de tramitació de la vostra sol·licitud de beca general: consulta l’estat

Temps de resposta

Màxim 6 mesos.

Normativa i documentació de referència

Pots consultar la convocatòria i la normativa de beques de caràcter general per a alumnes de nivells postobligatoris universitaris, curs 2020-21, en el següent enllaç

Altres informacions

Tipus de quantia:

Beca de matrícula: exempció del preu públic dels serveis acadèmics dels crèdits matriculats per primera vegada i d´acord amb les condicions que estableix la convocatòria.
Quantia variable: pot ser la mínima de 60 € o la variable mitjançant un càlcul de tres factors implicats: renda familiar, nota mitjana de la carrera que estudiïs i el pressupost que tingui el ministeri.
Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €.
Quantia fixa lligada a la residència: 1.600 €.
Quantia fixa lligada a la excelència en el rendiment acadèmic: entre 50 y 125 €.
 

Cobrament beca:

Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat.  En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.