Diverses persones i entitats han contribuït, amb les seves donacions, al creixement del fons documental de la Biblioteca.

La Biblioteca accepta aquelles donacions formades per documents en bon estat físic, que són d'interès per a la docència i la  investigació que es realitzen al TecnoCampus. Malgrat això i per a garantir la política de desenvolupament de la col·lecció, la Biblioteca es reserva el dret de denegar una donació que no s'adeq​​üi als criteris generals d'acceptació de donatius.

Si esteu interessats en efectuar una donació contacteu amb nosaltres.