El Tecnocampus creix. El curs passat els estudiants de nou accés van augmentar un 20%. En el cicle de tres anys, el nombre d’estudiants s’han duplicat. Igualment, el parc d’empreses també creix. Tenim bones oportunitat laborals per a professionals competents tant en l’àmbit universitari com en el de la innovació empresarial. 

Normativa per a la provisió de llocs de treball en el Personal Docent i Investigador.
Normativa per a la provisió de llocs de treball en el Personal d'Administració i Serveis.


Aquí teniu accés a les ofertes de treball del TecnoCampus:

PROCESSOS DE SELECCIÓ OBERTS

S08/2017_PDI_PERM_INF PROFESSORAT PERMANENT INFERMERIA-30(OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017
Esmena: Ampliació de places. Data de publicació 28/03/2017

S07/2017_PDI_PERM_CAFE PROFESSORAT PERMANENT CAFE-30(OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017

S06/2017_PDI_PERM_ANAT PROFESSORAT PERMANENT ANATOMIA I FISIOLOGIA-30(OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017

S05/2017_ASS_FISIO PROFESSORAT ASSOCIAT FISIOTERÀPIA(OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017

S04/2017_PDI_PERM_EMP PROFESSORAT PERMANENT ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES-30(OFERTA) Data de publicació: 13/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 05/04/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 12/04/2017

S03/2017_PDI_PERM_MAR PROFESSORAT PERMANENT MÀRQUETING-30(OFERTA) Data de publicació: 13/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 05/04/2017. Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva en data 12/04/2017

S02/2017_PAS_OF_CRAI  PERSONAL  D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A DOS OFICIALS DE BIBLIOTECA-CRAI  (Una plaça, indispensable Certificat de discapacitat)  (OFERTA) Data Publicació 13/03/2017
LLista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 18/04/2017

S01/2017_ASS_GEI_B PROFESSORAT ASSOCIAT PER AL GRAU EN ENGINYERIA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ(OFERTA) Data Publicació: 09/02/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 03/03/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 10/03/2017
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació: 29/03/2017

45/16 PERSONAL  D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A OFICIAL DE RECEPCIÓ (Indispensable Certificat de discapacitat)  (OFERTA) Data Publicació 27/01/2017
ESMENA: PRÒRROGA DEL TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUM  Data publicació: 22/02/2017
 
47/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A TÈCNIC SUPERIOR DE CARRERES PROFESSIONALS I UACU (OFERTA). Data publicació: 11/01/17
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 02/02/17
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 10/02/2017 
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 23/02/17

33/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT I CONTINUA. (OFERTA). Data publicaió 14/11/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 12/12/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 19/12/2016

PROCESSOS DE SELECCIÓ TANCATS

46/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A OFICIAL DE MANTENIMENT. (OFERTA). Data publicació: 5/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 15/12/16--Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 11/01/17

44/16 PROFESSORAT ASSOCIAT ENGINYERIA MECÀNICA. (OFERTA). Data publicació: 4/11/16 Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 9/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 14/12/16 - Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 17/01/17

42/16 PROFESSORAT ASSOCIAT ENGINYERIA MECÀNICA. Llista per a substitucions. (OFERTA). Data publicació: 4/11/16
Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 9/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 14/12/16 - Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 17/01/17

43/16 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU DE DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS. (OFERTA). Data publicació: 4/11/16
Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 9/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 13/12/16 - Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva.
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 22/12/16

41/16 PROFESSORAT PERMANENT Anatomia-Fisiologia-30. (OFERTA). Data publicació: 7/10/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 28/10/16
Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 7/11/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 08/11/16
Convocatòria a la fase defensa de plaça dels finalistes. Data publicació 10/11/16
Informe final de classificació. Data de publicació:16/11/16

40/16 PROFESSORAT PERMANENT Fisioteràpia-30. (OFERTA). Data publicació: 7/10/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 28/10/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 08/11/16
Convocatòria a la fase defensa de plaça dels finalistes. Data publicació 10/11/16
Informe final de classificació. Data de publicació:16/11/16

39/16 PROFESSORAT PERMANENT Fisioteràpia-24. (OFERTA). Data publicació: 7/10/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 28/10/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 08/11/16
Convocatòria a la fase defensa de plaça dels finalistes. Data publicació 10/11/16
Informe final de classificació. Data de publicació: 16/11/16

38/16 PROFESSORAT PERMANENT CAFE-30. (OFERTA). Data publicació: 7/10/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 28/10/16
Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 7/11/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 08/11/16
Convocatòria a la fase defensa de plaça dels finalistes. Data publicació 10/11/16
Informe final de classificació. Data de publicació:16/11/16

37/16 PROFESSORAT ASSOCIAT MITJANS AUDIOVISUALS - Emprenedoria. (OFERTA). Data publicació: 14/9/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 07/10/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/10/16
Informe final de classificació. Data de publicació:23/11/16

35/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER TÈCNIC/A DE PROJECTES MULTIMEDIA  (OFERTA). Data publicació: 04/11/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 02/12/16 -Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva
Informe Final de la Comissió de selecció. Data publicació: 30/11/16

36/16 PROFESSORAT ASSOCIAT MITJANS AUDIOVISUALS - Televisió i disseny Gràfic. (OFERTA). Data publicació: 14/9/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 07/10/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/10/16
Informe final de classificació. Data de publicació:23/11/16

 

32/16 PROFESSORAT ASSOCIAT DISSENY I PRODUCCIÓ VIDEOJOCS- Projectes de creació i desenvolupament. Motors de joc. (OFERTA). Data publicació: 30/06/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/7/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 5/9/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/9/16

31/16 PROFESSORAT ASSOCIAT DISSENY I PRODUCCIÓ VIDEOJOCS- Producció. (OFERTA). Data publicació: 30/06/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/7/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 5/9/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/9/16. 

30/16 PROFESSORAT ASSOCIAT DISSENY I PRODUCCIÓ VIDEOJOCS- Anglès. (OFERTA). Data publicació: 30/06/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/7/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 5/9/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/9/16. 

29/16 PROFESSORAT ASSOCIAT DISSENY I PRODUCCIÓ VIDEOJOCS- Animació 3D. (OFERTA). Data publicació: 30/06/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 21/7/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 5/9/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/9/16.

28/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A TÈCNIC/A INFORMATIC/A AL SERVEI DEL SIT (OFERTA). Data publicació: 30/08/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 27/10/16 
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 08/11/2016
Informe Final de la Comissió de selecció. Data publicació: 30/11/16

27/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A DUES PLACES D'OFICIAL DE RECEPCIÓ  (OFERTA). Data publicació: 14/07/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 08/09/16
Llista definitva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 15/09/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 11/11/16

23/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE TÈCNIC/A ASSESSOR/A PER A LA CREACIÓ D'EMPRESA. -Dues places-(OFERTA). Data publicació: 12/09/2016
ESMENA: MODIFICACIÓ REQUISITS INDISPENSABLES: NOU TERMINI 07/10/2016  Data publicació: 03/10/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 12/10/16
Llista definitva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 26/10/16
Informe Final de la Comissió de selecció. Data publicació: 30/11/16

22/16 ROFESSORAT ASSOCIAT MITJANS AUDIOVISUALS. (OFERTA). Data publicació: 20/6/16
Llista proviosional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 7/7/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 15/7/16
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 26/7/16

21/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE TECNIC/A EN MÀRQUETING I COMUNICACIÓ. (OFERTA). Data publicació: 11/07/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 20/06/16  Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva.
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 11/11/16

24/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROJECTES A LA SECRETARIA GENERAL. (OFERTA). Data publicació: 28/06/2016
Llista proviosional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 19/7/16
Llista definitva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 02/09/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/10/16

20/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE SECRETARI/A TÈCNIC/A DE CENTRE, A L'ESCST. (OFERTA). Data publicació: 30/05/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 20/06/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 27/6/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 27/10/16

19/16 PROFESSORAT ASSOCIAT ECONOMIA GENERAL I APLICADA. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 29/7/16

18/16 PROFESSORAT ASSOCIAT ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicacio: 29/7/16

17/16 PROFESSORAT ASSOCIAT LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 29/7/16

16/16 PROFESSORADO ASSOCIAT MÀRQUETING-Màrqueting aplicat. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
Informe final de la Comissió de selecció. ata publicació: 29/7/16

15/16 PROFESSORAT ASSOCIAT MÀRQUETING-Comunitats digitals. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 29/7/16

14/16 PROFESSORAT ASSOCIAT TURISME. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/6/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 17/6/16
Informe final de la comissió de selecció. Data publicació: 29/7/16

13/16 PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ORIENTACIÓ AL ACCES UNIVERSITARI. (OFERTA) Data publicació 10/05/16.
Llista defintiva d'admesos i exclosos de participació. Data publicació: 30/05/16
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicació: 07/06/16

12/16 PROFESSORAT ASSOCIAT MITJANS AUDIOVISUALS. (OFERTA). Data publicació: 10/5/16
Llista provisional d'admesos si exclosos a participació. Data publicació: 07/06/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 15/06/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data Publicaicó:25/7/16

11/16 PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS SUPORT A LA MATRICULA. (OFERTA) Data publicació 10/05/16
 Llista provisional d'admesos si exclosos a participació. Data publicació: 08/06/16 Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva. 

10/05/168/16 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN MECÀNICA. (OFERTA). Data de publicació: 18/3/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 19/04/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos de participació. Data publicació: 27/04/16
Convocatòria a la Fase entrevista/presentació dels finalistes. Data publicació: 03/05/16
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicació: 12/05/16

9/16  PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ DIGITAL (OFERTA). Data publicació: 23/09/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació:10/11/16  Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva.
Informe Final de la Comissió de selecció. Data publicació: 22/12/16

7/16 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN INFERMERIA. (OFERTA). Data de publicació: 15/3/16
Llistat provisional d’admesos i exclosos a participació. Data publicació 14/04/2016
Llista definitva d’admesos i exclosos a participació. Data publicació 21/04/2016
Convocatòria a la Fase entrevista/presentació del finalista. Data publicació: 04/05/16
Informe final de la Comissió de Selecció. Data de publicació: 9/5/16

6/16 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN FISIOTERÀPIA. (OFERTA). Data publicació: 15/3/16
Llistat provisional d’admesos i exclosos  a participació. Data publicació 14/04/2016
Llista definitva d’admesos i exclosos a participació. Data de publicació 21/04/2016
Convocatòria a la Fase entrevista/presentació del finalista. Data publicació: 05/05/16
Informe final de la Comissió de Selecció. Data de publicació: 10/5/16

5/16 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN INFERMERIA. (OFERTA). Data publicació: 15/3/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 19/4/16
Llista defiitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 27/4/16
Esmena a la llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 3/5/16
Informe final de la Comissió de selecció. Data publicació: 29/7/16

4/16 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN FISIOTERÀPIA. (OFERTA). Data publicació: 15/3/16
Llista provisional d’admesos i exclosos  a participació. Data publicació 19/04/2016
Llista defiitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 27/4/16

3/16 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS per a vàries assignatures. (OFERTA). Data publicació: 11/2/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 3/3/16. Es fa constar que la llista provisional passa a defintiva.
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicaicó: 18/3/16

2/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: TÈCNIC/A DE RELACIONS INTERNACIONALS I CARRERES PROFESSIONALS. (OFERTA). Data publicació: 11/04/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 11/05/2016
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 24/05/2016
Informe final de la Comissió de Selecció. Data de publicació: 09/06/16

1/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: TÈCNIC/A BIBLIOTECA-CRAI. (OFERTA). Data publicació: 08/02/2016. 
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 11/3/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 21/03/16
Informe final de la Comissió de Selecció. data publicació: 8/2/16

40/15 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS/GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS (OFERTA). Data publicació: 12/1/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 1/2/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 8/2/16
Convocatòria dels finalistes a la fase entrevista/presentació. Data publicació: 17/2/16
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicació: 19/2/16

39/15 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: OFICIAL D'ADMINISTRACIÓ. (OFERTA). Data de publicació: 08/02/2016.  
Llistat provisional d’admesos i exclosos. Data de publicació 24/02/2016
Llista definitiva d'exclosos i admesos Data de publicació 15/03/2016
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicació: 01/06/16

38/15 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS-Producció Comercial  (OFERTA). Data publicació: 15/12/15
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 15/1/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicacio: 25/1/16
Informe final de la Comissió de selecció. data publicació: 8/2/16

37/15 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS-Televisió  (OFERTA). Data publicació: 15/12/15
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 15/1/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicacio: 25/1/16
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 17/3/16

36/15 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS TÈCNIC/A  DE PROJECTES MULTIMEDIA (OFERTA). Data publicació: 24/12/15
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 28/1/16
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 05/02/16

35/15 PROFESSORAT ASSOCIAT PER A ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES ESCSET (OFERTA). Data publicació: 21/10/15
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data publicació: 11/11/15
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 18/11/15
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 15/12/15

34/15 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS: Jocs (OFERTA). Data publicació: 15/10/6/15
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data publicació: 11/11/15
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 18/11/15
Esmena a la llsta d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 2/12/15
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 21/12/15

33/15 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS-Models de Negoci (OFERTA). Data publicació: 15/10/6/15
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data publicació: 11/11/15
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 18/11/15
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 21/12/15

32/15 PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS: Disseny gràfic(OFERTA). Data publicació: 15/10/6/15
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data publicació: 11/11/15
Llista defintiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 18/11/15
Informe final de la Comissió de valoració. Data publicació: 21/12/15

31/15 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS TÈCNIC/A DE LA UNITAT DE SERVEIS A L'ESTUDIANT (OFERTA). Data publicació: 06/10/15
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 28/10/2015
LLista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 10/11/2015
Informe final de la Comissió de Selecció. Data publicació: 18/11/15

30/15 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS TÈCNIC/A DE MÀRQUETING (OFERTA). Data publicació: 06/10/15
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 28/10/2015
LLista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 10/11/2015
Suspensió temporal del procés S30/15/MKT_PAS. Data de publicació 11/01/2016.