• Adreçada a tota la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i al Parc Empresarial

  • Centre de referència en Promoció de la Salut a la Universitat i a la Ciutat de Mataró

  • Adhesió a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludable (US.CAT)