TABAC

El tabac és una droga legal però també és una substància molt addictiva que té efectes estimulantssobre el sistema nerviós central de la persona fumadora i que comporta molts riscos per a la salut.

Una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fumar és probablement el més important que unapersona fumadora pot fer per millorar la seva salut, independentment de l’edat o dels seus antecedentscom a fumadora. En deixar de fumar millorarà la seva salut i la dels que l’envolten.

Font: Guia per deixar de fumar. Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF). Agència de Salut Pública. Generalitat deCatalunya. Disponible a: http://www.papsf.cat/docs/guia.pdf

 

Com deixar de fumar: http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/t/tabac/

Guia per deixar de fumar:  ttp://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/t/tabac/documents/arxius/gpf.pdf

 


 ALCOHOL

El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceresd'estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujarproblemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pelsmecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l'alcohol o alcoholisme. Per evitar l'aparició de problemes associats al consum d’alcohol es recomana en general beure'n menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.

 

Font: Consells generals d’ajuda i suport per ajudar a reduir el consum d’alcohol. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Disponible a : http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/calculadora_veus_el_que_beus

Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_festes.pdf