Centre de Coneixement Urbà

La utilització de grans quantitats de dades dins de l’àmbit de la gestió municipal planteja uns problemes importants d’extracció d’informació i , anant més enllà, d’extracció de coneixement.

Moltes decisions no depenen tan sols de dades quantitatives sinó també de la seva distribució geogràfica: per exemple, quans proveïdors d’un servei ens calen, i a on han d’estar localitzats, per atendre a un conjunt d’usuaris distribuïts geogràficament d’una certa manera. O també, quantes fonts de soroll podem tenir i com han d’estar distribuïdes per tal de que els habitants d’un entorn estiguin sotmesos a uns nivells de soroll per sota d’uns límits màxims establerts; o quins elements de protecció hem de situar i a on, per aconseguir uns nivells determinats de qualitat acústica.

El grup Centre de Coneixement Urbà, CCU-TCM, té experiència en l’ús dels SIG per donar suport a la presa de decisions per a la gestió territorial i en l’anàlisi de les fonts de soroll.

 


 

Responsable Tècnic: Miquel Roca