CENTRE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

Missió, visió i objectius

El Centre de Transferència Tecnològica està orientat a donar serveis tecnològics a empreses,  institucions i administracions en un entorn nacional i internacional.

Missió

Donar resposta a les demandes i necessitats reals de les empreses i institucions per la millora de la seva competitivitat, tot cercant estimular els processos de transferència de coneixement que puguin afavorir la cultura emprenedora i l'explotació dels resultats obtinguts a partir de les activitats pròpies de R+D+i, aportant el valor necessari per la seva aplicació en els entorns de millora continuada a les empreses i institucions

OBJECTIUS

Objectiu estratègic:

Oferir suport a la implantació de sistemes innovadors i a la transferència de tecnologia a les empreses i institucions a nivell local, nacional i internacional.
 

Objectius específics:

 • Responsable de la gestió de projectes innovadors relacionats amb els sectors estratègics del TecnoCampus Mataró-Maresme.

 • Actuar com a HUB de Coneixement per donar solucions a les demandes innovadores de empreses i institucions, amb clara orientació a mercat.

 • Actuar com a nexe d'unió entre la formació universitària i les demandes de millora de la competitivitat de les empreses i institucions, facilitant un pont per la transferència del coneixement generat a la Universitat i un espai per el desenvolupament de carreres professionals orientades a la transferència tecnològica.

 • Suport i/o enllaç amb institucions internacionals en matèries de R+D+i, actuant com a pont de connexió i com a interlocutor únic de les empreses i institucions del terrritori.

 • Suport i/o enllaç amb institucions nacionals en matèries de R+D+i, actuant com a pont de connexió i com a interlocutor únic de les empreses i institucions del terrritori.

 • Posar en funcionament els projectes i serveis aplicats a a l’empresa, planificar i gestionar la recerca i la innovació.

 • Dur a terme activitats de difusió de Transferència de Tecnologia.

 • Dissenyar una estructura de suport permanent (oficina d'innovació i tecnologia) a empreses, centres tecnològics i grups de recerca per facilitar la interrelació entre aquests agents.

 • Actuar com a interfície entre la demanda i oferta de solucions tecnològiques.

 • Informar i assessorar empreses, institucions i centres de recerca i desenvolupament sobre possibilitats de finançament públic en l'activitat de R+D+i.

 • Promocionar i difondre noves solucions tecnològiques per als sectors més importants de l'economia local.

 • Fomentar la recerca cooperativa entre empreses i centres tecnològics, a nivell autonòmic, nacional i europeu.

 • Donar suport en l'obtenció de llicències, patents i certificats de qualitat.
   

 • Definir línies estratègiques i suport en la pressa de decisions, per la millora de la competitivitat de les empreses i institucions.