CENTRE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

L'equip de persones del Centre de Transferència de Tecnología és un grup d'enginyers i enginyeres amb perfils multidisciplinars i experiències diverses:

 

Jordi Ayza Graells Dr. Enginyer Industrial. He treballat a l'Institut de Cibernètica i al grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de fa uns anys treballo amb el Centre de Competències d'Integració de Tecnocampus, promovent projectes que millorin la qualitat i l’eficàcia de l’atenció sanitària o que proporcionin eines que ajudin al treball dels professionals de la salut. Temes d'interès: Millora de l'eficiència i la qualitat en el sector salut definint procesos que treguin profit de la integració de sistemes i dispositius, de base informàtica, aplicats a l'atenció i assistència a les persones. Automatització i Integració de dispositius i aplicacions industrials.
Pere Barberán Agut Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya, responsable del Netlab-TCM i professor del àrea TIC a l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus. Al Netlab coordino els diversos projectes en les línies de treball dels sistemes de telecomunicació en els àmbits dels sistemes de comunicació per la xarxa elèctrica i en xarxes de sensors sense fils i els sistemes interactius a través de dispositius mòbils i les tecnologies QR i NFC.
Manel Domingo Falcón Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, certificat en HL7 v2.6 i especialitzat en entorns d’integració orientats a la salut. Responsable tècnic de la línia de treball Entorns d’Interoperabilitat, del Centre de Competències d'Integració (CCI) on es duen a terme projectes d’integració per facilitar la interoperabilitat entre sistemes, utilitzant estàndards.
Marc Gorriz Marcelino Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, treballo al Centre de Competències d'Integració (CCI)  actualment en la línia d’entorns d’interoperabilitat.
Albert Graupera Díaz Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, treballo al Centre de Competències d'Integració (CCI) en la línea de terminologia clínica, concretament amb SNOMED CT, i en la d'entorns d'interoperabilitat, la qual cosa me dona una visió molt àmplia dels entorns de salut.
Léonard Janer García Soc Dr. Enginyer Telecomunicacions. Professionalment fa més de 25 anys que treballo d'alguna forma vinculat a projectes de R+D+i (nacionals i internacionals). He fet la meva carrera en dos grans àmbits: el tractament de senyal (especialment dedicat a sistemes en temps real de tractament de la parla) i les xarxes i la seguretat (des del 1995 soc professor de la Escola Superior Politècnica, on actualment soc responsable de dues assignatures de Xarxes i Protocols de Comunicació, i Sistemes d'Alta Escalabilitat a Internet). Des del 2013 porto la direcció del Centre de Transferència Tecnològica del TecnoCampus, com a espai per donar resposta efectiva a les demandes de les empreses i institucions. 
Josep López Xarbau Enginyer en Electrónica i Automàtica Industrial (ETSEIAT-UPC). Durant els últims catorze anys (1998-2012) he realitzat tasques de R+D+I, en el camp de l’acústica mediambiental i de l’anàlisi territorial urbà. Durant tres anys (2001-2004) he estat el responsable del departament de R+D+I de l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona (BCNECOLOGIA). He col·laborat amb l’Àrea d’Acústica de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus en l’anàlisi i realització de mapes acústics de diversos municipis del Maresme, Vallès Oriental i l’Anoia. Actualment soc tècnic de Recerca, Desenvolupament e Innovació al NETLAB i al Centre de Coneixement Urbà (CCU) de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
Carme Pratdepàdua i Bufill Enginyera Industrial a la línia d’homologació del Centre de Competències d'Integració, desenvolupant els processos necessaris per donar suport als proveïdors de tecnologia de la informació en salut. Així garantim la interoperabilitat dins el marc sanitari català. També participo activament de projectes en els àmbits de la interoperabilitat i la terminologia.
Ariadna Rius Soler Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió i Màster en Enginyeria Informàtica, treballo al Centre de Competències d'Integració com a responsable de la línia de Terminologia. El meu marc de treball és la interoperabilitat semàntica i estic especialitzada en SNOMED CT i serveis de terminologia.
Miquel Roca Cisa Dr Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial per la UPC Llicenciat en Física per la UB i responsable del Centre de Coneixement Urbà del TecnoCampus. Estic treballant des de fa anys per que la informació pugui esdevenir coneixement i d’aquesta manera entendre millor el nostre entorn més immediat. Vull utilitzar les eines gràfiques i informàtiques que ens puguin ser més d'utilitat en cada moment per copsar una realitat concreta.
David Rodríguez Cocinero Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, integrat al Centre de Competències d'Integració  desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.
Roberto Romero Jotel Enginyer Tècnic de Telecomunicació en Telemàtica. El meu àmbit de treball són els sistemes de comunicació per mitjà de la xarxa elèctrica i els sistemes interacció a través de smartphones Android i les tecnologies NFC i codis QR. Àmplia experiència en entorns de comunicació de xarxes de sensors sense fils i en el desenvolupament de plataformes web de missatgeria i comunicació instantànea.