Homologació

Canal Personal de Salut

Dins de l'àmbit públic, dirigit a la ciutadania, s'està duent a terme un projecte d'integració de serveis sanitaris anomenat Canal Personal de Salut (CPS). 

El Canal Personal de Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics.

 El model de CPS funciona a través de Sistemes Homologats (SI), que són aplicacions que s'integren al canal, proporcionant una determinada informació sobre el pacient.

Per poder-se integrar al CPS, els SH han de homologar-se seguint una sèrie de validacions definides en el "Marc d'Interoperabilitat del CPS":

  • Marc d'Interoperabilitat: Descriu en una sèrie de perfils, totes les especificacions necessàries que ha de tenir un sistema per formar part del CPS.