Homologació

Projectes 

Per tal d'assegurar el correcte intercanvi de la informació entre els diferents agents del Sistema Sanitari, s'estableixen determinats requeriments tècnics que les solucions software i els dispositius han de complir i garantir. Aquesta línia es centra en definir els processos d'homologació, en determinar aquests requeriments d'interoperabilitat i en l'avaluació del seu compliment. Aquestes accions es duen a terme en col·laboració amb les altres línies de treball i amb l'OFSTI (Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat) de la Fundació TicSalut.

El servei d'homologació per iSalut, està adreçat als proveïdors de tecnologia de la informació en salut i té com a objectiu assessorar-vos i acompanyar-vos en el procés d'homologació dels vostres productes per tal que s'ajustin als requeriments tècnics i d'interoperabilitat necessaris per poder integrar-los amb els sistemes dels centres sanitaris cat

alans i amb elements com l'iSalut.
L'homologació representa un segell de qualitat, ja que es garanteix que es compleix amb tots els requeriments d'interoperabilitat i d'aplicació d'estàndards, alhora que simplifica la justificació d'acompliment de requeriments en processos de compra o concursos de proveïment per part de centres del sistema sanitari català.

El servei d’homologació per iSalut us permet desenvolupar eines o productes que aprofitin els avenços més importants en l’establiment de criteris d’interoperabilitat i en el desplegament dels projectes estratègics segons els criteris establerts en salut a Catalunya.Responsable Tècnic: Carme Pratdepàdua i Bufill