Homologació

WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut)

En l'actual sistema d'informació sanitari, les comunicacions es realitzen punt a punt, a partir d'acords comercials entre centres. Aquesta mentalitat desfavoreix la integració i interoperabilitat dels centres a llarga escala, ja que cada nova connexió necessita moltes hores de desenvolupament i alhora complica l'estructura de la xarxa d'informació entre institucions.

L'objectiu del projecte és estandarditzar i integrar tots els processos entre institucions de salut, per tal de que es puguin connectar entre ells utilitzant una plataforma central, evitant la xarxa de connexions punt a punt que complica i encareix la interconnexió entre centres.

El CCI ofereix als proveïdors de salut la oportunitat de ser guiats durant el procés d'implantació de WIFIS en les seves institucions de salut, oferint suport tècnic en el disseny i implantació de la millor solució. Degut a la nostra participació activa en el projecte WiFIS, disposem d'un àmplia experiència en el sector i un extens coneixement en la relació a las solucions realitzades fins avui referent a missatgeria HL7, la utilitzada en l'intercanvi d'informació entre les institucions.