Integració i Interoperabilitat

Plataformes i dispositius d'Interoperabilitat


Els dispositius mèdics han de ser capaços d'integrar-se correctament amb el HIS d'un hospital, siguin quin siguin els dispositius i els HIS a connectar. Per poder fer això, s'ha de definir un procediment estàndard, que serveixi per tots els casos. Utilitzant l'estàndard HL7 es defineix el procediment, des de que es demana la comanda per part del centre peticionari per utilitzar el dispositiu, fins que el dispositiu realitza la prova i envia els resultats al repositori. Tot això es defineix en la Guia de Missatgeria de Dispositius Mèdics.