Netlab

Línies de treball i projectes

Les línies de treball es centren en els següents àmbits d'actuació:

  • Sistemes de comunicacions per a la interconnexió de dispositius en diferents àmbits, incloent les tecnologies cablejades (Ethernet), les inalàmbriques (WiMax, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee) i sense nous fils o xarxa elèctrica (HomePlug AV, IEEE P1901, ITU-T G.Hn).

  • Protocols de comunicacions per a la distribució (unicast i multicast) de serveis multimèdia (veu, vídeo, dades) amb qualitat de servei (QoS) en xarxes cablejades, inalàmbriques, ad hoc i Internet.

  • Disseny i desenvolupament d’aplicacions i serveis multimèdia a mida.


Gigaconnectivity Lab

El laboratori de tecnologies de connectivitat a 1Gbps és un projecte realitzat amb el suport del Subprograma Avanza I+D del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (expedient TSI-020100-2009-294), conjuntament amb l'empresa Gigle, el Centre Tecnològic Gradiant i la Fundació TCM Audiovisual.