Certificat Acadèmic UPC

Finalitat

Obtenir un certificat alguns dels aspectes relacions amb l’expedient acadèmic: matrícula, assegurança escolar, mobilitat, etc…

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants i ex estudiants UPC (que tinguin l’accés a e-secretaria)

Documentació necessària

Obligatòria
Formulari e-secretaria