Certificats Acadèmics UPF

Finalitat

Obtenir un document que reflecteix l’expedient actualitzat dels estudis que s’està cursant al TecnoCampus. Cal tenir en compte que si demanes el certificat acadèmic abans que es tanquin les actes, sortiran assignatures pendents de qualificar.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del TecnoCampus.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

- Si ets estudiant anterior al curs 2012-13, posa't en contacte amb la Secretaria Acadèmica del teu centre

- Si no recordes el teu nom d'usuari i/o contrasenya, adreça't a helpdesk@tecnocampus.cat

Termini per sol·licitar-ho

Qualsevol moment de l’any.

Cost

Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents, consulta aquest enllaç. En cas de bonificacions consulta aquest enllaç.

Resposta que obtindrà

Certificat acadèmic.

Temps de resposta

Una setmana a comptar des del pagament del tràmit.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica.

Normativa i documentació de referència

Preus serveis administratius dels estudis de Grau del TecnoCampus.