Tramitació del Títol UPF

Finalitat

Obtenir el títol oficial dels estudis de grau/màster del TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau, l'expedient es trobarà tancat i amb disposició del títol i l'estudiant podrà tramitar el títol.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

- Fotocòpia del DNI vigent.

- Instància de sol·licitud de títol.

- Enquesta emplenada del teu estudi:

Grau en AdE i GI

Grau en Logística 

Grau en Màrqueting

Grau en Turisme

Grau en CAFE

Grau en Infermeria

Graus de l'Escola Superior Politècnica (ESUPT)

- Màster en Emprenedoria i Innovació

- Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment


Termini per sol·licitar-ho

Segons el calendari publicat de cada centre universitari.

Cost

Segons el decret de taxes vigent de la Generalitat de Catalunya.

Si realitzes el tràmit de sol·licitud presencialment, pots abonar la taxa amb targeta en el mateix moment del tràmit o bé fent un ingrés o transferència en el número de compte que et comunicaran.

Resposta que obtindrà

Rebràs el resguard del títol. Quan el títol oficial arribi al Servei de Gestió Acadèmica, podràs passar a recollir-lo. 

És imprescindible venir presencialment al Servei de Gestió Acadèmica en el següent horari i presentar:

- Fotocòpia del DNI vigent
- Resguard del títol. En el cas de no portar el resguard del títol, s’ha d’emplenar la declaració jurada
- Emplenar l’enquesta de recollida del títol
 

Temps de resposta

- Resguard del títol: una setmana
- Títol oficial: 2 anys aproximadament.

Responsable

Servei de Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible

On adreçar-se

Punt d'Informació a l'Estudiant o per correu electrònic: