Tramitació del Títol UPF

Finalitat

Obtenir el títol oficial dels estudis de grau/màster del TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau, l'expedient es trobarà tancat i amb disposició del títol i l'estudiant podrà tramitar el títol.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

Documentació que cal adjuntar

Obligatòria:

- Fotocòpia del DNI vigent.

- Instància de sol·licitud de títol.

- Comprovant d'haver respost l'enquesta dels teus estudis:

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Grau en Logística i Negocis Marítims

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Infermeria

- Grau en Fisioteràpia

Graus de l'Escola Superior Politècnica (ESUPT)

- Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

- Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment

- Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims


Termini per sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Cost

Segons el decret de taxes vigent de la Generalitat de Catalunya. En cas de tenir dret a algun descompte, cal adjuntar també el document vigent que acredita aquest dret. 

Resposta que obtindrà

Rebràs el resguard del títol. Quan el títol oficial arribi al Servei de Gestió Acadèmica, podràs passar a recollir-lo. 

Temps de resposta

- Resguard del títol: una setmana des de la data de pagament de la taxa
- Títol oficial: 2 anys aproximadament.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible