Compromís amb la ciutadania

Una de les missions fundacionals del Tecnocampus és obrir el coneixement generat per la institució, ja sigui a nivell universitari mitjançant els centres universitaris del Tecnocampus o bé tot el coneixement generat a nivell d'empresa i el foment de l'emprenedoria, a la ciutadania en general.

Són diversos els programes que tenen aquesta missió com a eix vertebrador, i encara en són molts més el que de manera indirecta tenen com a objectiu últim el servei a la ciutadania.

En destaquem dos:

Foment de les vocacions tecnològiques: Xnergic

Un dels programes més recents del Tecnocampus és Xnergic, un moviment a l'entorn de la tecnologia des d'una perspectiva d'oci, diversió i orientat al foment de les vocacions tecnològiques entre els adolescents.

 

A partir de grups d'entrenament, cursos i tallers de diferents formats es vol fer conèixer, des d'una perspectiva lúdica, la tecnologia entre els nois i noies d'ESO i Batxillerat. 


 

Foment de la motivació emprenedora: Aprendre a Emprendre

Des de l'Àrea d'Emprenedoria, des de fa diversos anys es du a terme un programa per incentivar l'esperit emprenedor als estudiants d'ESO i Batxillerat.

A partir de diferents workshops s'ha sensibilitzat els alumnes perquè siguin creatius, innovadors, i coneguin a donar forma a projectes empresarials i s'introdueixin en el procés empresarial de presa de decisions.