Curs de formació per a cuidadors i familiars

El programa ADAC té com a objectiu impartir cursos de formació gratuïts a cuidadors i familiars. Els cursos tractaran aspectes com les cures bàsiques, la higiene, la mobilitat i la nutrició. També poden ajudar el cuidador a millorar la seva salut física i emocional.
Els cursos ADAC, a més, donaran un descans als cuidadors, ja que mentre facin els tallers hi haurà un alumne
d' infermeria que tindrà cura de la persona dependent al seu domicili.
 

 • Dirigits a: cuidadors i familiars que cuiden persones dependents amb alguna malaltia crònica.

 • Durada: El curs sencer està format per 7 tallers, de 4 hores cadascun. Es poden fer tots els tallers o escollir el que es cregui més interessant. El cuidador podrà fer el nombre de tallers que desitgi.

 • Horari: Els dissabtes, de 9h a 13h.

 • Lloc: A Mataró. A l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus.

 • El tallers es faran en aules de la Escola, en grups reduïts (màxim 15 persones).

 • Docents: Les classes les faran infermeres, treballadors socials, fisioterapeutes i psicòlegs, amb àmplia experiència assistencial.

 • Material: Hi haurà material de suport per a cadascun dels participants dels diferents tallers.

 • Acreditació: Els assistents rebran un certificat d'assistència en cas de que realitzin tots els cursos.

 • Preu: GRATUÏT!

 • Transport: Tots els participants que facin els 7 tallers tindran el transport gratuït.

 • Ajudes: Mentre facin el curs, els cuidadors que ho necessitin tindran a la seva disposició una persona voluntària que assistirà la persona dependent al seu domicili. Per tal que puguin deixar el seu familiar amb la tranquil•litat de saber que està ben atès durant la seva absència. 


ELS TALLERS:

TALLER 1. CURES BÀSIQUES

Part teòrica

 • La immobilitat. Complicacions.

 • Les ferides per pressió. Prevenció i tractament.

 • Necessitat d'higiene. La persona enllitada.

 • La incontinència. Urinària, fecal o mixta.

 • Sistemes de control de la incontinència.

Part pràctica amb ninots

 • Fer la higiene d'una persona enllitada.

 • Moure la persona sense fer-nos mal.

 • Col·locar sistemes de control de l'eliminació: col•lectors, absorbents de cel•lulosa, bolquers.

TALLER 2. NUTRICIÓ

Part teòrica

 • Alimentació sana, adequada, equilibrada, regular i variada.

 • Tipus de preparats nutricionals

 • Alimentació amb sonda

Part pràctica amb ninots

 • Preparar la nutrició.

 • Administrar-la amb la sonda.

 • Cures de la sonda.

TALLER 3. GESTIÓ D'EMOCIONS

Part teòrica

 • Com comunicar-nos amb el nostre malalt.

 • Situacions complicades, com gestionar-les

 • Suport emocional al cuidador.

 • Xarxa social del cuidador. Qui em pot ajudar?

 • Vull cuidar i cuidar-me.

Part pràctica.

 • Casos pràctics.

 • Situacions viscudes. Ho fem bé?

TALLER 4. AJUDES TÈCNIQUES I MOBILITZACIÓ

Part teòrica

 • Serveis del Centre de Salut.

 • Serveis socials municipals.

 • Altres serveis, institucions, ONG, associacions, etc.

Part pràctica.

 • Quines necessitats tinc? Què puc sol·licitar? Qui em pot ajudar? A qui m'haig de dirigir?

 • Situacions viscudes. Hi ha alternatives?

TALLER 5. ACTIVA’T: TÚ TAMBÉ T’HAS DE CUIDAR

Part teòrica

 • Mètodes de relaxació.

 • El mètode Pilates per prevenir lesions.

 • Els estiraments i la seva importància.

 • Els jocs populars i esportius com a eina de distracció i millora de la condició física

Part pràctica

 • Estiraments, tant individuals com en parelles.

 • Activitats lúdiques i esportives.

 • Relaxació
   

TALLER 6. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Part teorica.

 • Medicaments i vies d' administració ( Oral, enteral...)

 • Preparar i administrar la medicació.

Part pràctica

 • simulació de casos.


TALLER 7. AJUTS SOCIALS. 

Part teòrica 

 • Ajuts i prestacions. Llei de dependència, PUAS, PAO, ingrés per respir, prestacions de la seguretat socials i prestacions no contributives.

 • Recursos institucionals. Centres sociosanitaris, hospital de dia, centre de dia, Residència, PADES, suport d’ajuda a domicili, teleassistència.

 • Organitzacions no governamentals: Associacions, Fundacions i Voluntariat.

 • Continuïtat assistencial.

Part pràctica

 •  Treballar les dificultats i necessitats dels cuidador a través d’un cas pràctic.


 

 

Inscripció:

A l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus
Per correu electrònic: adac@escs.tecnocampus.cat
Per telèfon: 637052277 (Sra. Mari Morte)   931696500 ( Mónica Romeu)

INICI DEL CURS: A PARTIR D’ OCTUBRE DE 2015

Truqueu i inscriviu-vos