Una de les línees estratègiques del Tecnocampus és actuar en diferents projectes de dinamització  de clústers i projectes de reindustrialització del territori , amb l’objectiu de generar valor formant, creant, connectant i impulsant iniciatives i empreses per crear riquesa i ocupació.  Això  es concreta  en els següents projectes:
 

Que és  reindustrialització?

Disseny i aplicació de polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents, valoritzant les capacitats del territori, entomant els problemes reals de les PIME (com la recapitalització, reducció de l’endeutament, accés al crèdit, fiscalitat favorable) i  apropant la investigació i les universitats a les empreses, disminuint costos energètics, fomentant la competitivitat i internacionalització de les pimes, promocionant la cultura emprenedora industrial i manufacturera, i desenvolupant iniciatives d’investigació.

Que és un clúster?

Un clúster és un grup d'empreses del mateix negoci amb un mateix repte estratègic i les accions sobre aquest conjunt d’empreses geogràficament localitzades esdevé un instrument altament efectiu per reforçar la competitivitat d’aquestes , ja que permet desenvolupar, a partir d’assegurar la seva cadena bàsica de valor, les actuacions de reforç , de millora i de canvi necessàries per fer créixer el conjunt del sector.