Beques TecnoCampus per a nous estudiants de grau

El TecnoCampus, com a institució compromesa socialment, ha obert la setena convocatòria de les Beques TecnoCampus, adreçades a estudiants que es matriculin per primera vegada a estudis de grau al Tecnocampus. L'objectiu de la convocatòria és facilitar l'accés a la universitat als estudiants que compleixin una sèrie de requisits econòmics i acadèmics. Es tracta que qualsevol estudiant, independentment del nivell econòmic personal i familiar, pugui accedir a l'educació superior.

S’estableixen trenta beques en quatre modalitats d´import subvencionat, per períodes anuals acadèmics renovables, fins a assolir els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol:

  • Cinc beques per cobrir el 100% de la matrícula.
  • Cinc beques per cobrir el 75% de la matrícula.
  • Deu beques per cobrir el 50% de la matricula.
  • Deu beques per cobrir el 25% de la matrícula.

Els criteris de valoració es basen en:

  • El llindar econòmic de la renda familiar.
  • L’expedient acadèmic previ dels estudis de Batxillerat o CFGS.
  • La procedència geogràfica.
  • Valoració extra de l’opció d’estudis de graus en enginyeria.

El termini per sol·licitar una de les beques beca acaba el 22/05/2019 a les 14 hores. 

Informa-te'n!