Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Professorat :

Cristòfol Casanovas   i Joan Safont

Descripció


L'assignatura planteja reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat. 

Els treballs pràctics estan articulats a partir de l’individu (el jo), l’entorn immediat i general, i de l’entorn social.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Presentar la fotografia com una eina de mediació que permet aproximar-se a la realitat de les comunitats, persones i contexts socials.

· Generar consciència social com a denúncia o testimoni d'una realitat oculta.

· Haver estudiat l'evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental.

· Planificar, dissenyar i realitzar un documental fotogràfic.

Metodologia de treball


El treball a l'aula consistirà en explicacions pràctiques basades en text i fotografies, on es mostrarà l'essència de la fotografia documental a través dels seus autors i de la tècnica fotogràfica.

L’assignatura s’articula al voltant de dos vessants:

 • Vessant teòric: 
  • Estudi de textos de fotògrafs i teòrics.
  • Història del fotoperiodisme i la foto documental.
  • Anàlisi d’autors, des dels clàssics fins a la “street photo”.
  • Importància de l’editor fotogràfic. 
 • Vessant pràctic:
  • Classes on s’explicaran la tècnica i les eines fotogràfiques per cada pràctica a realitzar.
  • Diferents pràctiques temàtiques : Retrat, macrofotografia, natura, objectes, entorn.
  • Treball de recerca personal.

Continguts


Història 

L’autoretrat i el retrat en pintura i fotografia.

La fotografia documental i els seus autors. Inicis. Ciència. Pictorialisme. Guerres.

- De la fotografia directa a la nova objectivitat.

- Naixement del periodisme gràfic. Els editors fotogràfics. Agència Magnum.

- Street photo i postfotografia.

Reflexió i anàlisi

Lectura  de diferents textos de fotògrafs, editors o filòsofs, relacionats amb la foto documental. 

(Paul Strand, Cathy Newman, Minor White , Cartier Bresson, Eugene Smith, Regis Durand, Gisele Freund, Winston G. Morris, Joan Foncuberta).

- Visionat de documentals que mostren els treballs de diferents fotògrafs. Anàlisi d’autors.

Tècnica fotogràfica

Formats de captura.

Il·luminació i tècniques de mesura de la llum.

El flaix i els objectius.

Un equip per cada treball. 

Exercicis pràctics: Retrat, entorn, natura i macrofotografia.

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Pràctiques 

Realització de quatre pràctiques temàtiques: Retrat, macrofotografia, objectes, entorn. Algunes es realitzaran al plató.

Activitat 2: Treballs personals i en grup 

Realització de treballs a partir d’escrits proporcionats pel professor.

Realització de petits exercicis fotogràfics relacionats amb l’entorn dels alumnes.

Recerques d’autors.

Activitat 3: Treball final

Treball fotogràfic realitzat individualment per l’alumne, a partir d'un tema comú proposat a l'inici de l'assignatura.

Activitat 4: Examen final

A partir de la matèria impartida durant les classes de teoria.

Sistema d'avaluació


Examen final : 30%   L'examen consistirà en preguntes concretes sobre els coneixements adquirits durant el curs seguint el temari desenvolupat.

Treballs individuals lliurats durant les pràctiques : 20 %  Els diferents treballs pràctics s'efectuen com a seguiment de la comprensió teòrica i pràctica del temari, són de caràcter individual i s'hauran d'anar entregant segons el calendari establert pel professor.

Treball final individual : 25 %   El treball de recerca individual es triarà al començament de curs i s'haurà d'exposar en el curs de les darreres classes.

Treballs d’anàlisi, escrits i presentacions: 25 %

A l’inici de curs es facilitaran continguts i planificació. 

Bibliografia


Bàsica

· Freund, Gisèle. La Fotografía como documento social..  10ª ed. Barcelona  2002.  Gustavo Gili, 2002

 

 

· Henri Cartier Bresson.Fotografiar del natural. Ed Gustavo Gili.2003

· Joan Fontcuberta. La cámara de Pandora.Ed. Gustavo Gili 2010

· Mujeres tras la cámara. Cathy Newman. National Geographic. 2001

· John Szarowski. El ojo del fotógrafo. La Fábrica. 2007

· John G. Morris. ¡Consigue esta foto! Una historia personal del fotoperiodismo. La Fábrica.2013

· Rodríguez, Francisco. Qué es la fotografia. Ed Lunwerg. 2014

· V.V.A.A. Estética fotogràfica. Ed Gustavo Gili 2003


Complementària

· Robert Capa. Ligeramente desenfocado. La Fábrica.2015

· Roland Barthes. La cámara lúcida. Ed Paidos Ibérica. 2009

· Steiner Otto. Arte y fotografia. Ed Gustavo Gili 1981