Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Professorat :

Cristòfol Casanovas, Jorge Oter  i Joan Safont

Descripció


De què tracta aquesta assignatura?

De parlar, analitzar, reflexionar i experimentar sobre diferents temes relacionats amb la nit i la llum nocturna, des de vessants diferents, especialment culturals.

Una recerca que, al final, aporta una nova visió, i uns nous usos, de la nocturnitat, orientats a una manera més conscient de fer imatges.

En aquest enllaç podeu trobar la proposta feta en la presentació de l’assignatura, l’any 2014: https://blocs.tecnocampus.cat/grau-mitjans-audiovisuals/2014/09/08/il·luminacio-nocturna/

Resultats d'aprenentatge


Els objectius teòrics contemplen:

 • Conèixer aspectes de la biologia, la geografia i la fisiologia relacionades amb els ritmes circadians ( dia –nit).
 • Estudiar i analitzar els aspectes arquetípics heretats de la visió social de la nit abans de l’aparició de la llum elèctrica i la seva persistència en els models reproduïts en fotografia i cinema.
 • Evolució de la presencia de les llums nocturnes en els modes de reproducció del cine i la fotografia, i la seva influència en la nostre percepció del món.
 • Analitzar i reflexionar sobre l’ús actual de la llum nocturna, començant en les vessants sociològiques e industrials, però profunditzant en l’evolució històrica de la presencia de la nit i la nocturnitat en les representacions artístiques.
 • Saber analitzar e interpretar  situacions, espais, imatges fets o visibles amb llum artificial i que remetin  a arquetips clàssics, així com conèixer l’evolució de les eines tècniques que han facilitat l’ús de la llum nocturna, tant sociològicament com en modes de representació artístics.
 • Desenvolupar la  capacitat experimental, teòrica i tècnica, relacionada amb la nocturnitat i la llum nocturna.

Metodologia de treball


METODOLOGIA DE TREBALL

 • Els conceptes teòrics seran exposats en les classes de teoria, complementats amb l’anàlisi d’imatges.
 • La metodologia està basada en el debat i la recerca.
 • Alguns estudis o anàlisis seran completats per cada alumne com a aprenentatge autònom.
 • A l’inici del curs es facilitarà una planificació detallada de continguts , treballs a realitzar i dates d’entrega.
 • Sessions de taller per orientació dels treballs dels alumnes.

Continguts


1. La Nocturnitat: cultura, imatge, pensament

 

2. Biologia, Fisiologia, Geografia, Sociologia.

2.1.Biologia de la visió nocturna en els éssers vius

2.2 Els ritmes circadians. La nit i la son.

2.3. La presència nocturna en la cultura popular.  La lluna i els seus cicles.

2.4. La llum a les ciutats. Arquitectura. Indústria. La contaminació lumínica.

3. Representació en imatges de la nit I. Aspectes històrics

3.1.La representació nocturna en pintura. De l’antigüitat a avui

3.2. Fotografia i nit:  De Brassai i O.Winston al night painting.

3.4. Arquetips culturals: models femenins. Models masculins.

4. Representació en imatges II: Actualitat i aspectes tècnics

4.1. Fotografia actual i la nit. Temes i recursos. La llarga exposició. Les ombres. El foc.

4.2. La nit americana i les ficcions de plató: les llums diegètiques.

4.3. La llum nocturna en els clips musicals.

4.4. Les superfícies sensibles a la llum , de la pel·lícula al sensor. La lluminositat de les òptiques

5. Llum cultural I. Signes i codificació: del mecanisme del símbol al seu funcionament cultural.

5.1. El símbol com a signe.

5.2. Símbols concrets: l’ombra a la fotografia i al cinema.

5.3. Una certa mena de terror: Lewton.

5.4. El cinema negre.

6. Llum cultural II. Dins dels films i dins del cinema: estètiques cinematogràfiques i el cinema com a dispositiu obscur.

6.1.El cinema gòtic: de la literatura a les pel·lícules. El gòtic americà.

6.2. Nit i violència: de les passions a l’exaltació cinegètica.

6.3. Dins del mecanisme: cinema ambs fotografies, cel·luloide i espais buits.

6.4. La sala cinematogràfica com a lloc obscur: del voyeurisme als somnis.

7. Art i experimentació

7.1. ART / Conceptes: Abstraccions lumíniques  : M Ray  / M Nagy .

7.2. Màquines de llum. Art cinètic. El futurisme

7.3. Les fires de la llum: Evolució de continguts i presència de l’art. Progressió tecnològica.

7.4. Nous materials.  Aportacions dels artistes a la llum. Usos i propostes.

 

Activitats d'aprenentatge


Pràctiques a plató, al laboratori i autònomes. Amb imatges obtingudes a les sessions de plató i de manera autònoma l'alumne haurà de realitzar un treball de composició amb Photoshop que inclogui elements visuals, de reflexió i de disseny.

Anàlisi fílmic: Exercici d’anàlisi sobre un fragment audiovisual vinculat a les matèries treballades a classe (blocs Llum cultural I i II). Amb anterioritat a la seva execució s’hauran donat pautes i se n’haurà fet un assaig a classe. L’exercici d’anàlisi fílmic es fa dins de l’horari de classe.

Presentació a classe :Treball d'anàlisi a partir de 5 pel·lícules i cinc fonts diferents, relacionades amb la nit i proposades pels alumnes o per defecte pels professors.
Presentar un document escrit i realitzar una presentació a classe .

Assaig visual: Realització d'una recerca personal i aprenentatge autònom utilitzant les eines pròpies de l'audiovisual. Traduir en imatges diferents conceptes relacionats amb la nit, a partir de la visió pròpia de l'alumne.

Examen final.

Sistema d'avaluació


a) Pràctiques i treballs: 70%

- Pràctiques : 20%
- Anàlisi fílmic: 15%

- Recerca i presentació a classe: 15%
- Assaig visual: 20%

b) Examen final 30%¿

 

Recuperació: per optar a recuperació la nota final de la suma de a) i b) ha de ser menor de 5.  Només es podrà recuperar  l'examen. ¿¿

 

Bibliografia


Bàsica

“Elogio de la sombra “ de Junichiro Tanizaki. Siruela 2010

Sentido de la luz, El. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine. Castillo Martínez de Olcoz, Ignacio Javier  http://www.tdx.cat/handle/10803/1378

“La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20″ Mª Soliña Barreiro http://hdl.handle.net/10803/31884

 “Luz y Emociones: Estudio sobre La Influencia de la Iluminación Urbana en las Emociones; tomando como base el Diseño Emocional” Amparo Berenice Calvillo Cortés  http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6138/TABCC1de1.pdf?sequence=1

La nocturnitat en la il·luminació dels clips musicals actuals. Cristòfol Casanovas UOC 2013. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/36001

Lance Keimig. Fotografía nocturna. Omega 2012

Mario Rubio. El fotógrafo en la noche. Mario Rubio 2014


Complementària

1896: Pyrotechnies. Une histoire du cinéma incendiaire Sous la direction de Thierry Lefebvre, Laurent Le Forestier et Philippe-Alain Michaud  http://1895.revues.org/157

Alekan,  Henri, Des lumières et des ombres. Paris, Le Sycomore, 1984  y Ed. La librairie du collectionneur 1991

Loïe Fuller and the Art of Motion: Body, Light, Electricity, and the Origins of Cinema

Barthes, R. (1993). Elementos de semiología. Barcelona: Paidós.

Cueto, R. (2010). ¿Qué es lo gótico? El adjetivo que se convirtió en un género. En A. J. 

Maestros de la luz Conversaciones con directores de fotografía . Dennis Shaeffer  / Larry Salvato  Ed. PLOT 1992

Metz, Ch. (2001). El significante imaginario. Psicoanálisis y cine. Barcelona: Paidós.

Navarro (Ed.), Pesadillas en la oscuridad. Madrid: Valdemar.

Schrader, P. (1972). Notes on Film Noir. Film Comment, 8(1), 8-13. (versión en español: http://www.historiadeltraje.com.ar/archivos/notas%20sobre%20el%20film%20noir%20paul%20schrader.pdf)

T Gunning - Camera obscura, camera lucida: Essays in …, 2003 - Amsterdam UP Amsterdam

Baxter, Peter. On the History and Ideology of Film Lighting Screen (1975) 16 (3): 83-106

VV. AA. (2009). La sombra. Madrid: Thyssen-Bornemisza.  

Vernet, Marc; Photo, peinture, théâtre : éclairages de nuit à la Triangle. Cinema Archives. http://cinemarchives.hypotheses.org/627

Vieira, M. A. (2019) Darkness, Darkness: The Films of Val Lewton: Looking Back at a B-Movie Master. Recuperado de: https://brightlightsfilm.com/wp-content/cache/all/darkness-darkness-films-val-lewton-looking-back-b-movie-master/#.XI-1tShKhPY