Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Maddalena Fedele
  • Trimestre: Anual
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano
  • English

L'assignatura es realitza en petits grups que poden tenir l'atenció idiomàtica personalitzada.

Descripció


Pràctiques Radiofòniques és un curs totalment pràctic on els alumnes dissenyen, produeixen, realitzen i fan la redacció i locució d’un programa de ràdio emès realment per a la seva audiència.

Al llarg de tres trimestres els alumnes, en grups de 4 o 5, s’encarreguen de mantenir a la graella radiofònica una producció pròpia de forma estable, amb la tutela i ajuda del professor. En aquest sentit, es posen en pràctica i s’amplien tots els coneixements adquirits en introduccions anteriors al medi radiofònic.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio.

Crear noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics.

Coordinar la producció d’un programa real de ràdio.

Supervisar el procediment tècnic de realització d’un espai radiofònic.

Metodologia de treball


Curs 100 % 100 pràctic. L’alumne treballa en grup des del primer dia al locutori dissenyant, produint i realitzant el seu espai radiofònic que s’emetrà per FM i ràdio online.

Continguts


El curs, amb un treball pràctic constant, tracta els següents blocs de contingut:

Contingut 1:  El disseny del format i l’estructura programàtica

Descripció

Es treballen els factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar un nou programa de ràdio.

Aplicació del coneixement dels formats radiofònics i la seva organització.

Activitats vinculades

1 i 2

 

Contingut 2:  L’equip i els rols professionals a la ràdio

Descripció

Distribució de les diferents tasques necessàries per a emetre un programa.

Tècniques de coordinació i treball en equip. Consell de redacció.

Activitats vinculades

1 i 2

 

Contingut 3: Omplim de continguts el nostre programa

Descripció

Pràctica de tècniques de producció, redacció i cita radiofònica per tal de crear una edició regular d’un espai de ràdio.

Activitats vinculades

1 i 2

 

Contingut 4: El procés tècnic de realització i emissió

Descripció

Treballem els processos de creació de recursos sonors radiofònics.

Realitzem totes les fases d’emissió en directe i enregistrada per a diferents espais de la graella de ràdio.

Activitats vinculades

1 i 2

 

Contingut 5: La ràdio IP

Descripció

Realitzem processos d’emissió de ràdio online.

Ajustem els paràmetres de l’automatització de l’emissió.

Activitats vinculades

1 i 2

 

Contingut 6: Promoció i difusió de l’espai radiofònic

Descripció

Creem campanyes de difusió i promoció de la ràdio i dels programes radiofònics en particular.

Activitats vinculades

1 i 2

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1: Emissió real d’un programa radiofònic estable en grup

(Contingut 1, 2, 3, 4,  5 i 6)

 

Descripció general

En grups de 4 o 5 persones es realitza el disseny, producció, realització, redacció i emissió real d’un espai radiofònic al llarg de tres trimestres.

Es col·labora en tasques de coordinació i promoció del mateix programa i de l’emissora.

Material de suport

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Una mostra enregistrada de diferents edicions del programa.

Informe de seguiment.

90% de la nota final.

Objectius específics

Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio.

Crear noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics.

Coordinar la producció d’un programa real de ràdio.

Supervisar el procediment tècnic de realització d’un espai radiofònic.

 

 

Activitat 2: Autoinforme individual de valoració

(Contingut 1, 2, 3, 4 ,5 i  6)

 

Descripció general

Individualment, redactar un breu informe valorant la feina realitzada i l’aprenentatge assolit.

Material de suport

Plantilla de l’autoinforme.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’autoinforme.

10% de la nota final.

Objectius específics

Valorar críticament els processos de disseny, producció i emissió radiofònics.

 

Sistema d'avaluació


 

90%    Disseny, producció, realització i emissió d’un programa de ràdio estable en grup.

10%    Autoinforme individual de valoració.

 

RECUPERACIÓ:

Realització d'un treball pràctic radiofònic.

Bibliografia


Bàsica

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35).

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4).

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000.

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5).

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85).

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.


Complementària

BALSEBRE, Armand. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001 (Signo e imagen, 66).

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128).

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46).

FRANQUET, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio de galena a la ràdio digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 2001 (Textos i documents, 19).

KEITH, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 1992.

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006.

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961.

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015.

RODERO, Emma i SOENGAS, Xosé. Ficción radiofónica : cómo contar una historia en la radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2010.

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9).

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.