Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Maddalena Fedele
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Documentació i recursos web en anglès

Descripció


L'assignatura pretén donar uns coneixements analítics i tècnics  de la vinculació entre música i imatge. S'analitzen molts exemples de produccions on la música (o la seva absència) juguen un paper destacat, i tractem d'entendre com es pot escriure música que realment contribueixi a millorar el producte final. 

Comptarem amb aportacions de compositors professionals i veurem com s'enregistra una banda sonora amb orquesta.

Resultats d'aprenentatge


En acabar la assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

0. Analitzar l'efectivitat de la música en una producció audiovisual, aportar propostes que incrementin l'efecte esperat.
1. Organitzar i coordinar la producció de música per a un medi audiovisual, de tipus publicitari, cinema, telesèrie o documental.
2. Crear i dirigir l'equip format per compositor, músics, tècnics de so i guionistes.
3. Conèixer els elements tècnics i estètics necesaris per aconseguir l'impacte emocional proposat.
4. Distingir i sel.leccionar els diferents gèneres de música aplicada a imatge.
5. Disseny de sonoritats exclusives per a cada producte.
6. Plasmar en forma digital les seves idees musicals. 

Metodologia de treball


Determinació i explicació dels conceptes i procediments a les classes teòriques. Interacció retroactiva alumnat-professor.

Anàlisi d'escenes i estudi de casos, comparació, i proposta d'alternatives.

Realització de pràctiques representatives d'activitats del món professional. L'alumne mostrarà els preparatius de cada pràctica amb antel.lació al professor, i s'assegurarà que les pràctiques en estudi d'enregistrament tinguin garantíes de finalitzar-se amb èxit abans d'entrar-hi. 

Continguts


-INTRODUCCIÓ. El llenguatge audiovisual: Anàlisi de les funcions narratives i comunicatives dels múltiples elements sonors. Història i evolució de la banda sonora, segons context tecnològic, social i econòmic. Àmbits d'aplicació: radio, TV, internet/multimedia, publicitat, videojocs

-La Preproducció musical. Descripció de les metodologíes actuals. Anàlisi d'exemples. Preparació d'exercicis d'anàlisi de cara a treballs d'ambientació musical de documental.

-Àmbits d'aplicació musicals. Àrees d'incidència i aplicació, estils i gèneres musical, els tòpics musicals. Anàlisis d'exemples de cada àmbit i el.laboració de propostes per a treball pràctic.

-Tipus de producció segons tecnología i pressupost. Anàlisi i disseny de produccions de bandes sonores en base a pressupost, tecnología, timing. Preparació per a treballs pràctics de creació musical aplicats a seqüència cinemàtica; creació de l'equip de treball i distribució de tasques

-La producció:  El.laboració de treballs complets d'anàlisi de propostes audiovisuals, cerca de recursos tècnics i humans, organització. enregistrament d'una banda sonora amb orquesta.

- La postproducció: barreja musical, formats i entrega. Anàlisi de l'activitat anterior i estudi de vies de millora. Generació final de continguts segons format de consum. 

Activitats d'aprenentatge


S'estudiarà la semàntica del llenguatge sonor, específicament del camp musical, en vies a desarrollar un producte propi o contribuïr creativament a un producte existent.

Les pràctiques de l'assignatura constitueixen un recorregut per tots els processos d'una producció musical, sempre orientats al servei d'un guió, història o directament una película.

Es veuràn conceptes fonamentals de seqüenciació sobre sistemes DAW, llibreries d'instruments virtuals, edició bàsica de partitures, enregistrament de maquetes, creació de click tracks.

El projecte estrella d'aquesta assignatura és l'enregistrament de projectes amb una orquesta real, on tots els alumnes seràn l'equip de producció encarregat de la part logística, tècnica i en molts casos, la composició.

Sistema d'avaluació


L'assignatura s'avalua a través dels treballs realitzats. 

- Presentació oral sobre compositors de bandes sonores (10%)

- Pràctica 1: composició/ambientació de música per a documental (10%)

- Pràctica 2: Instruments virtual. Sonorització de sequència MIDI. (10%)

- Pràctica 3: Composició per a curtmetratge (20%)

- Pràctica final: Producció musical amb músics (50%)

Es requereix una assistència a classe no inferior al 70%. En cas de no complir-ho, s'haurà de fer un examen complementari a les activitats anteriors, que sustituirà el percentatge atribuït a la pràctica final (50%)

Bibliografia


Bàsica

Conrado Xalabarder. Música, una ilusión óptica. ED. Libros en red, ISBN 1597541672

Jeff Rona. The reel world, Miller Freeman Books. ISBN ISBN 0-87930-591-6.

Jose Nieto. Musica para la imagen: la influencia secreta. Ed. Iberautor Promociones culturales, ISBN ISBN 9788480486040. 

Michel Chion. L'audiovision. Ed. Paidós Ibérica,, ISBN ISBN 84-7509-859-2.

On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring, Karlin, Fred and Wright, Rayburn: Editor: Routledge 

ISBN-10: 0415941369

ISBN-13: 978-0415941365