Informació personal


Escola


 • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • MÀSTER UNIVERSITARI EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
 • GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
 • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
 • GRAU EN BUSINESS AND INNOVATION MANAGEMENT
 • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
 • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


 • 5034 - Implicacions econòmiques i socials en les xarxes socials
 • 1001 - Fonaments d'economia
 • 1014 - Anàlisi de l'entorn macroeconòmic
 • 1017 - Patrons internacionals innovadors: teoria i tendències
 • 110001 - Principis d'EconomiaÀmbits de coneixement


 • Economia general i aplicadaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Coordinador del Grau en Business and Innovation Management Responsable relacions internacionals de l'ESCSET Data expertise Research methodology Experienced Quantitative Analyst Specialties: Data analysis and manipulation, Quantitative analysis, Research design

Activitat científica


Articles
Autor Aleksander Kucel
Any (2016)
Titol European Journal of Education
Nom Entrepreneurial Skills and Education-Job Matching of Higher Education Graduates
Pàgines 18
Localització http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12161/full
Editorial
Autor Aleksander Kucel
Any (2011)
Titol Revista Española de Investigaciones Sociológicas
Nom Literature Survey of the Incidence of Over-education: A Sociological Approach
Pàgines 18
Localització https://www.tecnocampus.cat/upload/files/ESCSE/GRAEFES/Produccio_dels_membres/2011/s6.pdf
Editorial Centro de Investigaciones Sociológicas
Autor Aleksander Kucel
Any (2010)
Titol DemoSoc Working Paper
Nom The Sociology of Educational Mismatch
Pàgines 14
Localització https://www.tecnocampus.cat/upload/files/ESCSE/GRAEFES/Produccio_dels_membres/2011/Kucel_Sociology.pdf
Editorial

Grups de recerca