Informació personal


Escola


 • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
 • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
 • GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
 • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
 • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


 • 5035 - Elaboració de projectes
 • 5051 - Pràctiques externes
 • 1033 - Elaboració de projectes
 • 1037 - Pràctiques externes
 • 2033 - Treball Fi de Grau
 • 28110 - Estratègies, instruments i comunicació a la universitatÀmbits de coneixement


 • Administració i direcció empresaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Professor a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Imparteix classe: - GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS - GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS - GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ - DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME - DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETING Assignatures que imparteix: - Pràctiques externes - Treball fi de grau - Elaboració de projectes

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 01/09/07 - 01/09/09
Titulació Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement
Institució Universitat de Barcelona
Data 01/09/09 - 02/07/12
Titulació Doctor cum laude
Institució Universitat de Barcelona
Data 01/09/99 - 01/09/02
Titulació Llicenciat en Documentació
Institució Universitat de Barcelona
Data 01/09/95 - 01/09/99
Titulació Diplomat en biblioteconomia i documentació
Institució Universitat de Barcelona
Experiència professional
Data 01/11/14 - 22/07/15
Empresa Yachay Tech
Càrrec Coordinador de Bibliotecas
Data 01/09/99
Empresa Fundació Tecnocampus
Càrrec Responsable de Biblioteca
Data 15/09/17 - 30/11/17
Empresa Escola Superior de Ciències de la Salut
Càrrec Professor mòdul
Data 01/09/12 - 31/08/14
Empresa Universitat de Barcelona
Càrrec Professor Associat

Activitat científica


Articles
Autor Camón Luis, Enric; Rey Martín, Carina; Balagué Mola, Núria
Any (2012)
Titol El suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes : estat actual
Nom BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric;
Any (2009)
Titol El sistema de gestió de biblioteques Koha
Nom BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric;
Any (2004)
Titol Koha: l’eina de treball del nou CRA de l’Escola Universitària del Maresme
Nom Ítem: revista de biblioteconomia i documentació
Pàgines 21-38
Localització
Editorial

Grups de recerca