Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS
  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
  • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
  • GRAU EN INFERMERIA
  • GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
  • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
  • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGÀmbits de coneixement


  • Administració i direcció empresaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Professor a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Imparteix classe: - GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS - GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS - GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ - DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME - DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETING Assignatures que imparteix: - Pràctiques externes - Treball fi de grau - Elaboració de projectes - Estratègies instrumentals i comunicatives - Metodologia de la investigació

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 01-SEP-07 - 01-SEP-09
Titulació Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement
Institució Universitat de Barcelona
Data 01-SEP-09 - 02-JUL-12
Titulació Doctor cum laude
Institució Universitat de Barcelona
Data 01-SEP-99 - 01-SEP-02
Titulació Llicenciat en Documentació
Institució Universitat de Barcelona
Data 01-SEP-95 - 01-SEP-99
Titulació Diplomat en biblioteconomia i documentació
Institució Universitat de Barcelona
Data 01-OCT-18
Titulació Màster oficial en direcció d`organitzacions en l`economia del coneixement
Institució Universitat Oberta de Catalunya
Experiència professional
Data 01-OCT-18
Empresa Escola Superior de Ciències Socials i de l`Empresa
Càrrec Professor Permanent
Data 01-NOV-14 - 22-JUL-15
Empresa Yachay Tech
Càrrec Coordinador de Bibliotecas
Data 01-SEP-99
Empresa Fundació Tecnocampus
Càrrec Responsable de Biblioteca
Data 15-SEP-17 - 30-NOV-17
Empresa Escola Superior de Ciències de la Salut
Càrrec Professor mòdul
Data 01-SEP-12 - 31-AUG-14
Empresa Universitat de Barcelona
Càrrec Professor Associat

Activitat científica


Articles
Autor Camón Luis, Enric; Rey Martín, Carina; Balagué Mola, Núria
Any (2012)
Titol El suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes : estat actual
Nom BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric;
Any (2009)
Titol El sistema de gestió de biblioteques Koha
Nom BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric;
Any (2004)
Titol Koha: l’eina de treball del nou CRA de l’Escola Universitària del Maresme
Nom Ítem: revista de biblioteconomia i documentació
Pàgines 21-38
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric; Celma Benaiges, M. Dolors; Crespo Sogas, Patricia
Any (2017)
Titol LA EVALUACIÓN DEL TFG MEDIANTE RÚBRICAS A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO: SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
Nom II Congreso Interuniversitario del Trabajo Fin de Grado (TFG)
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric; Rey Martín, Carina; Rodríguez Parada, Concepción
Any (2019)
Titol The transparency of CSUC member university libraries
Nom Library Management
Pàgines
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric; Rey Martín, Carina; Pacheco, Fernando
Any (2017)
Titol El soporte a la investigación en las bibliotecas universitarias españolas
Nom Anales de Documentación
Pàgines 1-10
Localització
Editorial
Autor Camón Luis, Enric; Celma Benaiges, M. Dolors; Crespo Sogas, Patricia
Any (2019)
Titol Evaluación de las prácticas externas por parte de las empresas: el impacto de las competencias profesionales
Nom XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas
Pàgines
Localització
Editorial

Grups de recerca