Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN FISIOTERAPIA
  • DOBLE TITULACIÓ GRAU EN FISIOTERÀPIA / GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORTAssignatures que imparteix


  • 22029 - Aprenentatge i desenvolupament motor
  • 23003 - Manifestacions bàsiques de la motricitatÀmbits de coneixement


  • Fisioterapia en Especialidades clínicasDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Fisioterapeuta col·legiada núm. 7736 Diplomada en Fisioteràpia (Gimbernat, Sant Cugat del Vallès, 2008) Beca d'estudis en Rehabilitació Neurocognitiva (ULSS 4 Santorso, Itàlia, 2011) Màster en Psicologia de la cognició i de la Comunicació (UAB, Bellaterra, 2013) Professora associada a l'Escola Superior de Ciències de la Salut, Tecnocampus Mataró en el Grau de Fisioteràpia i en la dobletitulació Fisio-Cafe. Professora associada a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport, EUSES (campus Salt) en el Grau de Fisioteràpia. Combina la seva tasca docent amb l'experiència clínica amb pacients majoritàriament neurològics. També col·labora amb altres institucions impartint xerrades, ponències, seminaris i cursos dins de màsters.