Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • MÀSTER UNIVERSITARI EN LOGÍSTICA, CADENA DE SUBMINISTRAMENT I NEGOCIS MARÍTIMS
  • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
  • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
  • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


  • 110004 - Comerç Internacional
  • 108132 - Direcció comercial
  • 110028 - Gestió de procediments duanersÀmbits de coneixement


  • Economia general i aplicada
  • LogísticaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


PROFESSOR ASSOCIAT ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUS GRAU O GRAUS ALS QUE IMPARTEIX CLASSE GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETING ASSIGNATURES QUE IMPARTEIX 110004 - Comerç Internacional 108132 - Direcció comercial 110028 - Gestió de procediments duaners ÀMBITS DE CONEIXEMENT Logística Internacional Comercio Internacnional Economia general i aplicada Gestión aduanera DESCRIPCIÓ DEL PERFIL ACADÈMIC, INVESTIGADOR I/O PROFESSIONAL Professor Associat FORMACIÓ ACADÈMICA 14-SEP-09 - 30-JUL-10 Màster in Supply Chain Management Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- 15-SEP-05 - 29-JUN-06 Máster en Comercio Internacional Centro de Estudios de Economía Internacional -UB- 15-SEP-88 - 30-JUN-93 Licenciado en Ciencias Políticas Universitat Autònoma de Barcelona -UAB- 12-SEP-16 - actualidad Doctorando Comercio Internacional Universitat Politècnica de Catalunya -UPC- 18-SEP-00 - 15-JUN-01 Màster en Marketing Internacional Escuela Superior de Marketing Internacional 16-SEP-13 - 20-JUN-14 Postgrado en Derecho Aduanero Universitat de Barcelona

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 12-SEP-16 - 31-JUL-18
Titulació Doctorando Comercio Internacional
Institució Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
Data 18-SEP-00 - 15-JUN-01
Titulació Màster en Marketing Internacional
Institució Escuela Superior de Marketing Internacional
Data 15-SEP-88 - 30-JUN-93
Titulació Licenciado en Ciencias Políticas
Institució Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-
Data 14-SEP-09 - 30-JUL-10
Titulació Màster in Supply Chain Management
Institució Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
Data 16-SEP-13 - 20-JUN-14
Titulació Postgrado en Derecho Aduanero
Institució Universitat de Barcelona
Data 15-SEP-05 - 29-JUN-06
Titulació Máster en Comercio Internacional
Institució Centro de Estudios de Economía Internacional -UB-
Experiència professional
Data 01-JAN-16
Empresa ESCI-UPF
Càrrec Professor Logística Internacional
Data 02-SEP-14
Empresa Tecnocampus-UPF
Càrrec Professor Comercio Internacional
Data 02-SEP-19
Empresa ESCI-UPF
Càrrec Director Master en Comercio Exterior