Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN INFERMERIAAssignatures que imparteix


  • 4016 - Pràcticum Introductori I
  • 4020 - Pràcticum Introductori II
  • 4024 - Pràcticum Introductori III
  • 4027 - Pràcticum clínic I
  • 4031 - Pràcticum clínic IIÀmbits de coneixement


  • Practicum i simulació en salut