Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN INFERMERIAAssignatures que imparteix


  • 4016 - Pràcticum Introductori I
  • 4032 - Pràcticum Avançat I
  • 4033 - Pràcticum avançat II
  • 4034 - Pràcticum avançat IIIÀmbits de coneixement


  • Practicum i simulació en salut