Informació personal


 • Càrrec: Professor
 • Despatx: Of. 19
 • Email: alepuz@tecnocampus.cat
 • Codi ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8285-9411?lang=en
 • Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Alepuz
 • Categoria professional: TITULAR

Escola


 • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
 • GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICAAssignatures que imparteix


 • 101311 - ELECTROTÈCNIA
 • 101331 - ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
 • 101232 - CONTROL INDUSTRIAL
 • 101401 - TREBALL DE FI DE GRAU
 • 101807 - DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICSÀmbits de coneixement


 • ElectrònicaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, Universitat Politècnica de Catalunya, 1993. Doctor Enginyer Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya, 2004. Assignatures impartides més significatives: Electrònica de Potència, Electrotècnia, Electrònica Analògica, Disseny de Sistemes Electrònics, Expressió Gràfica (electricitat i electrònica).

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 13-DEC-04
Titulació Doctor Enginyer Industrial
Institució Universitat Politècnica de Catalunya
Data 19-DEC-94
Titulació Enginyeria Industrial (especialitat elèctrica)
Institució Universitat Politècnica de Catalunya
Experiència professional
Data 14-FEB-10 - 31-AUG-13
Empresa Escola Universitària Politècnica de Mataró
Càrrec Secretari Acadèmic

Activitat científica


Articles
Autor V. Yaramasu, S. Kouro, A. Dekka, S. Alepuz, J. Rodriguez, M. Duran
Any (2019)
Titol Book “Advanced Control and Optimization Paradigms for Wind Energy Systems"
Nom Chapter 5 "Power Conversion and Predictive Control of Wind Energy Conversion Systems”
Pàgines Chapter 5
Localització ISSN 1612-1287. ISSN 1860-4676 (electronic). ISBN 978-981-13-5994-1. ISBN 978-981-13-5995-8 (eBook). DOI 10.1007/978-981-13-5995-8.
Editorial Springer
Revistes
Autor A. Calle-Prado, S. Alepuz, J. Bordonau, J. Nicolas-Apruzzese, P. Cortes, J. Rodriguez
Data 01-MAR-15
Titol Model Predictive Current Control of Grid-Connected Neutral-Point-Clamped Converters to Meet Low-Voltage Ride-Through Requirements
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 62
Pàgines 1503–1514
Autor V. Yaramasu, B. Wu, S. Alepuz, S. Kouro
Data 01-DEC-14
Titol Predictive Control for Low Voltage Ride-Through Enhancement of Three-Level Boost and NPC Converter based PMSG Wind Turbine
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 61
Pàgines 6832–6843
Autor M. E. Adabi, J. A. Martinez-Velasco, S. Alepuz
Data 01-JUN-18
Titol Modeling and simulation of a MMC-based solid-state transformer
Nom Electrical Engineering
Volum 100
Pàgines 375-387
Autor S. Busquets-Monge, A. Filba-Martinez, S. Alepuz, A. Calle-Prado
Data 01-OCT-17
Titol A Modulation Strategy to Operate Multilevel Multiphase Diode-Clamped and Active-Clamped DC–AC Converters at Low Frequency Modulation Indices With DC-Link Capacitor Voltage Balance
Nom IEEE Transactions on Power Electronics
Volum 32
Pàgines 7521–7533
Autor A. Calle-Prado, S. Alepuz, J. Bordonau, P. Cortes and J. Rodriguez
Data 01-JUL-16
Titol A Modulation Strategy to Operate Multilevel Multiphase Diode-Clamped and Active-Clamped DC–AC Converters at Low Frequency Modulation Indices With DC-Link Capacitor Voltage Balance
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 63
Pàgines 4615–4627