Informació personal


Escola


 • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • GRAU EN INFERMERIAAssignatures que imparteix


 • 4004 - Infermeria integrada I
 • 4008 - Infermeria integrada II
 • 4019 - Infermeria de l'adult I
 • 4023 - Infermeria de l'adult II
 • 4025 - Infermera gerontològica
 • 4036 - Treball fi de Grau II
 • 4076 - Infermeria de l'adult III
 • 28112 - Infermeria Integrada I
 • 28212 - Infermeria de l'adult IÀmbits de coneixement


 • InfermeriaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Diplomada en Infermeria Infermera especialista en Geriatria i Gerontologia. Màster en Ciències de la salut Doctora per la Universitat d'Alacant: Tesis doctoral en l'àmbit de coneixement de les Ferides de difícil cicatrització, i específicament en la formació de professionals experts. Infermera experta en l'àmbit sociosanitari, de la cronicitat i la dependència.

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 15-JUN-05 - 20-JUN-07
Titulació Màster en Ciències de la Infermeria
Institució Universitat Internacional de Catalunya
Data 06-MAY-10
Titulació Doctorat
Institució Universitat Alacant
Data 31-OCT-16 - 02-SEP-19
Titulació Doctora
Institució Escola superior en Ciències de la Salut
Data 15-SEP-79 - 20-JUN-81
Titulació Diplomada en infermeria
Institució Universitat de Barcelona
Experiència professional
Data 03-SEP-12
Empresa Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra
Càrrec Cap estudis
Data 01-JUL-81 - 01-OCT-81
Empresa Clínica Sant Josep Igualada
Càrrec Infermera Unitat de Medicina Interna
Data 01-DEC-81 - 31-MAY-82
Empresa Mútua Igualadina
Càrrec Infermera unitats de maternitat, nounats, cirurgia i medicina interna
Data 01-JUN-82 - 31-OCT-85
Empresa Clínica Sant Josep Igualada
Càrrec Infermera de medicina interna, cirurgia, maternitat i quiròfan
Data 01-NOV-85 - 31-JUL-88
Empresa Centro Médico Delfos. Barcelona
Càrrec Infermera de cirurgia, traumatologia, sala de parts i UCI
Data 01-SEP-88 - 30-SEP-07
Empresa Fundació Sanitària Sant Josep (CSS)
Càrrec Adjunta a la direcció infermeria
Data 01-OCT-07 - 20-AUG-09
Empresa Fundació Sanitària Sant Josep (CSS)
Càrrec Direcció Assistencial Infermeria
Data 01-SEP-09 - 31-JUL-10
Empresa Universitat Internacional de Catalunya
Càrrec Professora ajudant
Data 01-SEP-10
Empresa Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra
Càrrec Docent

Activitat científica


Articles
Autor Ruedo López J, Arboix Perajamo M,Muñoz Bueno AM, Rosell Moreno C,Blanco Blanco J,Ballester torralba, Gago Fornells, García gonzález
Any (2004)
Titol Apósito combinado de espuma de poliuretano e hidrogel
Nom Carme Rosell
Pàgines 771-77
Localització 27 (11)
Editorial Rev Rol Enf
Autor Rueda Lópes J, Guerrero Palmero A, Muñoz Bueno AM,Esquius Carbonell J, Rosell Moreno C.
Any (2005)
Titol Utilidad de las cremas protectoras en las pieles frágiles y envejecidas
Nom Carme Rosell
Pàgines 409-41
Localització 28 (6)
Editorial Rev Rol Enf
Autor Rueda López J, Muñoz Bueno AM, Segovia Gómez T,Martínez Cuervo F, Guerrero Palmero A,Rosell Moreno C.
Any (2008)
Titol Estudio EMSEI-2006: Investigación multicéntrica sobre la efectividad de un apósito hidrorregulador en el tratamiento de lesiones de piel agudas y crónicas
Nom Carme Rosell
Pàgines 123-13
Localització 31(2)
Editorial Rev Rol Enf
Autor Rueda López Ja. Guerrero Palmero Ab, Segovia Gómez Tc, Muñoz Bueno AMd, Bermejo Me, Rosell Moreno Cf
Any (2011)
Titol Dermatitis Irritativa del Pañal. Tratamiento local con productos barrera no irritantes y calidad de vida
Nom Carme Rosell
Pàgines
Localització
Editorial