DIGITAL FACTORY

La Digital Factory és una unitat de servei transversal estructurada en tres eixos: 1) La creació de continguts multimèdia 2) La gestió de plataformes digitals i 3) La consultoria metodològica i didàctica.

Dins d'aquests tres eixos, ens encarreguem del desplegament de programes formatius en modalitats no presencials i semipresencials així com de la producció de continguts multimèdia tant en l'ambit acadèmic com en el d'empresa. Finalment, també duem a terme la gestió de plataformes digitals de suport a la universitat i el desenvolupament de microsites i solucions web.
 


Pots trobar alguns dels continguts produits des de la Digital Factory als següents canals:

On ens podeu trobar?

Estem físicament a la primera planta de l'edifici universitari TCM1, i a la xarxa ens podeu seguir a Twitter http://twitter.com/TecnocampusDF i al Bloc http://blocs.tecnocampus.cat/tecnocampus-digital-factory/


Tecnocampus Digital Factory