AJUTS I FINANÇAMENT

Coneix quins són els ajuts, subvencions, bonificacions i finançament per a la creació de noves empreses i start-ups.

Fes clic a les pestanyes següents per obtenir la informació!

Requisits per sol·licitar i tipus de bonificacions

 • Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.

 • Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).

 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.

 • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.

 • Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).

 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.

 • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

 • Compatibilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi

 • Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com  autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Més informació de les  Bonificacions de quotes d’autònoms.

La capitalització o pagament únic de la prestació d’atur facilita la posada en marxa d’iniciatives emprenedores i d’autoocupació.

Els requisits per poder sol·licitar:

Persones que estiguin rebent la prestació per desocupació (amb més de tres mesos pendents de cobrament).

Segons l'activitat que es preveu realitzar:

 • Com a treballador autònom o soci d'una entitat mercantil (ex.: S.L.).
 • Com a soci treballador o de treball en una cooperativa o societat laboral.

Si vols conèixer els tipus de bonificacions i totes les característiques per capitalitzar l'atur, pots accedir al Servei d'Ocupació de Catalunya. Capitalització.

Si vols estar al dia de les convocatòries d’ajuts i subvencions que es van publicant per a persones emprenedores i PIMES, pots trobar informació en els següents enllaços:

FINEMPRESA: Portal de finançament per a empreses i emprenedors.

FISUB: Base de dades d'ajuts i subvencions.

BUTLLETÍ DE SUBVENCIONS: Butlletí de l'Ajuntament de Mataró vers subvencions de la Comissió Europea i altres organismes.

AJUTS COMERÇ 2019

Ajuts al comerç, moda i artesania per a l'any 2019 

Coneix quins són els ajuts de Mataró per al foment de l'activitat econòmica:

Vols  contractar personal?

Posem al teu abast recursos per a que trobis el perfil professional que necessites. Dues borses de treball on trobar persones candidates de forma fàcil i ràpida.

Borsa de Treball d’estudiants de Tecnocampus

AFEGIR UNA OFERTA DE TREBALL

 

Borsa de Treball del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró

Finançament Públic

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) Finançament a emprenedors i empreses catalanes.

ICO Línies de finançament per a emprenedors i empreses

ENISA Línies de finançament per a emprenedors i empreses  amb models de negoci innovadors o avantatges competitives

CDTI  (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial). Finançament per a projectes R+D+I  i empreses innovadores i de base tecnològica

MINECO (Ministeri d’Economia i Competitivitat) Consulta d’ajuts i convocatòries obertes

DIGEPIME (Direcció General de la Indústria i la petita i mitjana empresa) Consulta ajuts i incentius per a les empreses

Finançament Privat

Business Angels  Directori de les principals xarxes de Business Angels. Inversors privats que, de manera individual o col·lectiva, inverteixen en les etapes inicials de les companyies.

Capital Risc  Entitats financeres que prenen participacions temporals en empreses de sectors dinàmics amb expectatives de creixement.

Fòrums d'Inversió  Punt de trobada entre emprenedors amb inversors. L'entitat organitzadora fa una selecció dels projectes empresarials que presentaran el projecte personalment davant els inversors.Tecnocampus disposa d’un fòrum d’inversors. Si vols més informació posa’t en contacte amb nosaltres.

Microcrèdits  

Petits préstecs destinats a persones emprenedores que no compten amb avals per poder recórrer al sistema financer ordinari.

Asca (acció solidaria contra l'atur): Préstecs sense interès  per finançar projectes viables de negoci d’emprenedors, empreses, cooperatives o entitats socials. 

Microbank: finançament per a emprenedors i negocis

Avals

Avalis  Entitat financera, amb la finalitat de permetre el finançament de projectes d’inversió empresarial a través del seu aval.

Finançament alternatiu

Catàleg de finançament alternatiu   Catàleg que conté un gran llistat d'entitats de finançament alternatiu tant de capital com de deute.

Crowdfunding  Associació espanyola de crowdfunding -Plataformes en línea per aconseguir finançament d'un projecte-

Banca ètica  Relació de les principals entitats financeres ètiques