Navega per les diferents pestanyes i troba tota la informació que necessitis!

Reflexiona sobre el teu projecte i identifica els punts forts principals de la teva proposta, i els punts febles, per a que els puguis reorientar. [+]

Perfil persona emprenedora

Descobreix si ets una persona emprenedora. [+]

Institut Català de les Dones

Web de l'organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega d'impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. [+]

Revista Emprendedores

Web Site de la revista Emprendedores amb informació diversa sobre el món empresarial i dels emprenedors. [+]

Soy Entrepreneur

Portal d'emprenedors amb informació sobre màrqueting, tecnologia, oportunitats i enllaços d'interès. [+]

Butlletí persones emprenedores

Butlletí Xarxa Emprèn: per a la creació d'empreses amb informació rellevant per a les persones emprenedores. [+]

Business Model Generator

Vols fer el teu propi canvas model? Doncs quin lloc millor que la web d'un dels seus cocreadors. [+]

Value Proposition Canvas

Vols crear el que realment volen els teus clients?  Treballa amb el Value Proposition Canvas. [+]

Pla d’empresa

Per treballar i organitzar el teu projecte et facilitem un model de pla d'empresa. [+]

Pla econòmic-financer

Per analitzar la viabilitat econòmica del teu projecte et facilitem una eina molt útil. [+]

Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE)

Sistema informàtic de tramitació d'expedients electrònics per a la creació d'empreses. [+]

Catalunya Emprèn

Web del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte oferir informació, orientació, assessorament, formació i facilitats de finançament a les persones emprenedores. [+]

Infofranquicias

Web amb informació interessant per moure't en el món de les franquícies i abordar aquest canal de negoci amb garanties d'èxit. [+]

Revista Emprendedores

Web de la revista Emprendedores amb informació diversa sobre el món empresarial i dels emprenedors. [+]

  

TechCrunch

Si ets una start-up i vols estar a l'última, aquesta és una de les webs de referència. [+]

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Estudis de l'INE i informació estadística en general. [+]

Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Servidor web amb informació oficial sobre Patents i Marques a Espanya. [+]

AECOC

Web de l'Associació Espayola de Codificació Comercial amb informació rellevant sobre codificació comercial, comerç electrònic, logística, ECR, màrqueting, etc. [+]

AECAN

Web de l'Agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. [+]

Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC)

Conté l'Estudi General de Mitjans (EGM) entre d'altres informes i documents d'interès estadístic. [+]

ANCECO

Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis. [+]

Associació Nacional de CEEI espanyols (ANCES)

Web de l'Associació Nacional de Centres Europeus d'Empreses i Innovació (CEEI) espanyols. Centres encarregats de recolzar l'establiment de PIMEs innovadores al territori espanyol. [+]

Agència Catalana de Consum

Informació d'interès per al consumidor, estudis i adreces d'interès relacionades amb temes de consum. [+]

Alimarket

Informació econòmica i de mercat i llistats de les principals empreses en els sectors del gran consum i l'hosteleria a Espanya. [+]

Associació Espanyola de Bioempreses

En aquest site hi trobaràs tota la informació necessària per a empreses relacionades amb el sector de la biotecnologia. [+]

Base de dades de comerç exterior

Informació gratuïta sobre comerç exterior per a les pimes. [+]

Einforma Informació d'Empreses

A través d' Einforma pots obtenir informes financers sobre empreses. [+]

EmprendedoresTV

Canal de televisió per Internet dirigit a petites i mitjanes empreses i als emprendedors, com a punt de trobada per difondre les seves experiències reals. [+]

Fira de Barcelona

Informació sobre congressos, exposicions i la pròpia Fira. [+]

Generalitat de Catalunya: Idescat

L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. [+]

Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX)

Tota la informació sobre el comerç internacional i la forma més eficaç per aconseguir-la. [+]

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Estudis de l'INE i informació estadística en general. [+]

Organització de Consumidors i Usuaris d'Espanya (OCU)

Web que ofereix informació, estudis i atenció als consumidors per a la defensa dels seus interessos. [+]

Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)

Estudis d'opinió, enquestes, informes... servei no gratuït. [+]

Cambres de Comerç de Catalunya

Web site amb informació dels serveis que ofereixen les Cambres de Comerç als empresaris. [+]

Camerdata on line

Fitxer d'empreses espanyoles, estadístic d'activitats i empreses, de marques, noms i rètols. Sevei gratuït. [+]

eMarketer

El líder mundial de proveïdors d'estadístiques a Internet. [+]

Xarxa d'Economia Solidària

Xarxa creada entre cooperatives catalanes i brasileres que treballa per a l'impuls de la cooperació interempresarial. [+]

BANC DE CONEIXEMENT EMPRESARIAL

Portal per cercar informació segons l'àmbit d'interès. [+]

Baquia Inteligencia - Informes i estudis

Informes i estudis sectorials publicats per Baquia. La majoria són de pagament, però n'hi ha un per sector que és gratuït. [+]

Biblioteca de Catalunya

Catàleg de publicacions de la Biblioteca de Catalunya. [+]

Opcions

Revista publicada pel Centre de Recerca i Informació en Consum que tracta temes relacionats amb les pràctiques responsables en consum. [+]

Banc d'Espanya

Web del Banc d'Espanya amb informació econòmica d'interès empresarial. [+]

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Informació dels Instituts i Organismes depenents del Ministeri. [+]

Observatori de Competitivitat de la UE

Web de l'Observatori de Competitivitat de pimes de la Comissió Europea. [+]

Observatori de la PIME

Web de la Direcció General de Política de la PIME amb publicacions, estudis i estadístiques relatives a les petites i mitjanes empreses existents a Espanya. [+]

Aral

Revista sectorial d'alimentació, no alimentació i distribució. [+]

Global Reporting Initiative

Iniciativa que treballa per un món més sostenible. Inclou informes i estudis sobre la matèria. [+]

Estadístiques de Treball Autònom

Web del Ministeri de Treball amb dades estadístiques relatives al treball autònom. [+]

Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE)

Diari Oficial que recull la normativa de la Unió Europea. [+]

Departament d'Economia i Hisenda

Informació d'aquest Departament de la Generalitat de Catalunya. [+]

Oficina Virtual Ajuntament de Mataró

Web per poder accedir als diferents tràmits online. [+]

Punt Atenció Emprenedor (PAE)

Web d'informació de què és el punt d'atenció a l'emprenedor per a la creació de noves empreses. [+]

Oficina de Gestió Empresarial (OGE)

Punt de tramitació per a les empreses, facilita les obligacions davant l'Administració. [+]

Accedeix a la documentació d'alta  Empresari Individual

Accedeix a la documentació d'alta SL o SLNE

Registre Mercantil Central

Informació d'empreses, mercats i dades societàries. Servei de pagament. [+]

Agència Tributària

Web d'informació de l'agència tributària. [+]

Seguretat Social

Temes relacionats amb la Seguretat Social. Permet realitzar algunes gestions amb dita entitat prèvia sol·licitud i descàrrega d'un certificat digital. [+]

Consell General del Notariat d'Espanya

Web d'informació i recerca de notaris. [+]

eTributs. Departament d'Economia i Finances

Web de l'Agència Tributària de Catalunya. [+]

Oficina Mataró Empresa

Punt d’atenció tant de persones empresàries com emprenedores, una finestra de consultes i serveis relacionats amb la teva actual o futura empresa. [+]

Canal empresa

Web de tràmits i formularis. [+]

Empresa Cessament i extinció de la societat

Informe amb informació rellevant sobre el cessament de l'activitat en cas d'empresari individual o societat. [+]

Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Servidor Web amb informació oficial sobre Patents i Marques a Espanya. [+]

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Aquesta web conté Informació sobre la legislació aplicable a la Protecció de Dades a Internet. [+]

B.O.E.

Web del Butlletí Oficial de l'Estat. Permet realitzar consultes sobre el sumari. [+]

B.O.P.

Permet fer consultes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. [+]

D.O.G.C.

Permet fer consultes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). [+]

Buscador de Convenis Col·lectius

Aquesta secció de Canaltrabajo.com ofereix una base de dades amb convenis col·lectius. Aquests sempre contenen una referencia al lloc de publicació i es pot utilitzar la secció de Butlletins per a consultar si el diari oficial on s'inserta el conveni està. [+]

CEVIPYME: Centre de suport a la pime en gestió de propietat industrial

Centre per a la millora de la percepció de la PIME. Al web hi trobaràs informació general i sectorial sobre la gestió dels drets de propietat industrial i cursos d'autoformació. [+]

Centre d'Informació i Xarxa Creació d'Empreses (CIRCE)

Sistema informàtic de tramitació d'expedients electrònics per a la creació d'empreses. [+]

Direcció General de Política de la PIME

Web site amb informació rellevant pel directiu de la PIME espanyola: Euro, àrea d'informació, Sistema d'Informació Empresarial. [+]

European Patent Office

Oficina Europea de Patents. [+]

Finestreta única empresarial

Espai des d'on pots fer les gestions necessàries per desenvolupar la teva activitat, amb independència de l'Administració responsable. [+]

Generalitat de Catalunya: Departament de treball

Web de la Generalitat de Catalunya. [+]

Infofranquicias

Web amb informació molt interessant per moure't en el món de les franquícies i abordar aquest canal de negoci amb garanties d'èxit. [+]

Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX)

Tota la informació sobre el comerç internacional i la forma més eficaç per aconseguir-la. [+]

La teva Europa Empresa 

Web de la Comissió Europea dissenyada per donar suport a les persones europees que volen emprendre. La Comissió espera que la implicació ciutadana permeti el desenvolupament de noves polítiques en aquests moments. [+]

Organització de Consumidors i Usuaris d'Espanya (OCU)

Web d'aquesta associació privada que va néixer el 1975 i que ofereix informació, estudis i atenció als consumidors per a la defensa dels seus interessos. [+]

Invest in Mataró

Web d'informació de l'entorn econòmic i la localizació empresarial a Mataró. [+]

Investi in Catalonia

Web d'informació de l'entorn econòmic i la localizació empresarial  a Catalunya. [+]

Invest in Spain

Web d'informació de l'entorn econòmic i la localizació empresarial a Espanya. [+]

Agència Tributària (AEAT)

Web amb informació fiscal i tributària: Calendari del contribuent, informació i models tributaris, etc. [+]

B.O.E.

Web del Butlletí Oficial de l'Estat. Permet realitzar consultes sobre el sumari. [+]

B.O.P.

Permet fer consultes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. [+]

E-tributs

Portal específic de recaptació tributària del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. [+]

Institut d'Estudis Fiscals

Informació fiscal a nivell nacional i europeu emesa pel Ministeri d'Economia i Hisenda. [+]

ACCIÓ

Agència pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de recolzar el creixement estratègic i la internacionalització de l'empresa catalana. [+]

Associació Espanyola de Capital Inversió (ASCRI) 

Guia de les empreses de capital risc a Espanya. [+]

Avalis SGR

Site on podràs trobar avals per obtenir finançament. [+]

Bancat Business Angels Catalunya

BANC (Business Angels Catalunya), és la primera xarxa catalana de Business Angels. [+]

FINEMPRESA

Portal de finançament per a empreses i emprenedors. [+]

FISUB 

Base de dades d'ajuts i subvencions. [+]

Butlletí de subvencions

Butlletí de l’Ajuntament de Mataró vers subvencions de la Comissió Europea i altres organismes. [+]

Avaluació i finançament de projectes innovadors (CDTI)

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial avalua i financia projectes d'R D d'empreses. La web dóna informació sobre plans europeus d'investigació i desenvolupament. [+]

Capital Risc

Web d'informació i dades sobre l'activitat de capital risc i capital desenvolupament a Espanya, sense excloure l'accés a fonts d'informació. [+]

Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdits a l'Exportació (CESCE) 

Asseguradora per operacions de comerç exterior. [+]

Einforma Informació d'Empreses

A través d'Einforma podeu obtenir informes financers sobre empreses. [+]

Finançament Ètic i Solidari (FETS)

Web que agrupa a entitats catalanes del Tercer Sector i l'economia social i solidària. [+]

Institut Català de Finances (ICF)

Web de l'entitat de crèdit públic que té per finalitat facilitar finançament a les empreses catalanes i emprenedors per als seus projectes d'inversió. [+]

Institut de Crèdit Oficial (ICO)

Entitat de Crèdit Pública Empresarial adscrita al Ministeri d'Economia i Hisenda. [+]

Capitalització de l'atur

Informació de com procedir a la sol·licitud de la capitalizació de l'atur (pagament únic de la prestació pendent de rebre), requisits, persones que la poden demanar i on s'ha de tramitar. [+]

SOC

Servei d'Ocupació de Catalunya. [+]

Servei Públic d'Ocupació Estatal (INEM)

Web de l'INEM amb informació sobre tràmits i aspectes relacionats amb contractació o la prestació per desocupació, entre d'altres coses. [+]

Xarxa d'Inversors Privats

Programa dissenyat per ACCIÓ del que formen part diverses xarxes d'inversors privats amb l'objectiu de fomentar la creació o creixement d'empreses innovadores amb alt potencial de creixement a Catalunya. [+]

Emprenedor XXI

Portal de "La Caixa" destinat a projectes empresarials de caire innovador. Conté notícies i reportatges d'actualitat i informació sobre finançament a través de capital risc. [+]

Euribor Home Page

Web amb informació de l'Euribor, l'índex de referència nascut amb l'Euro. [+]

ACCIÓ

Agència pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de recolzar el creixement estratègic i la internacionalització de l'empresa catalana. [+]

AENOR

Entitat de certificació de productes i serveis, certificació de sistemes de la qualitat UNE-EN ISO 9000 i de sistemes de gestió. [+]

AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Accedeix a tota la normativa relacionada amb la protecció de dades. [+]

ANCECO

Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis. [+]

Agència Europea del Medi Ambient

En aquesta pàgina web trobaràs resums de tota la informació sobre el medi ambient existent. [+]

Agència Tributària (AEAT)

Web amb informació fiscal i tributària: Calendari del contribuent, informació i models tributaris, etc. [+]

B.O.E.

Web del Butlletí Oficial de l'Estat. Permet realitzar consultes sobre el sumari. [+]

B.O.P.

Permet fer consultes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. [+]

D.O.G.C.

Permet fer consultes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). [+]

Base de dades de comerç exterior

Informació gratuïta sobre comerç exterior per a les pimes. [+]

Buscador de Convenis Col·lectius

Base de dades de convenis col·lectius. [+]

CEVIPYME: Centre de suport a la pime en gestió de propietat industrial

Centre per a la millora de la percepció de la PIME, informació general i sectorial sobre la gestió dels drets de propietat industrial i cursos d'autoformació. [+]

Cambres de Comerç de Catalunya

Web site amb informació dels serveis que ofereixen les Cambres de Comerç als empresaris. [+]

Camerdata on line

Fitxer d'empreses espanyoles, estadístic d'activitats i empreses, de marques, noms i rètols. Sevei gratuït. [+]

Creative Commons

Enllaç al formulari per obtenir una llicència de propietat Creative Commons, una alternativa a les llicències de pagament de drets de propietat intel·lectual. [+]

Direcció General de Política de la PIME

Web amb informació rellevant pel directiu de la PIME espanyola: Euro, àrea d'informació, Sistema d'Informació Empresarial. [+]

Registre de dominis delegats a Espanya

Servei per a la gestió del Registre dels noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya. [+]

Fundació Tripartita per a la Formació-Forcem

Entitat encarregada de la Formació Contínua a l'Estat espanyol. [+]

Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX)

Tota la informació sobre el comerç internacional i la forma més eficaç per aconseguir-la. [+]

Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball

Òrgan Científic-Tècnic especialitzat de l'Administració General de l'Estat que té com a missió l'anàlisi i estudi de les Condicions de Seguretat i Salut al Treball, així com la promoció. [+]

Normativa de seguretat alimentària en l'àmbit del comerç minorista i de la restauració

Relació de normes extreta dels butlletins i diaris oficials que afecten a l'àmbit territorial de Catalunya.  [+]

L'Empresa Familiar

Web amb tota la informació necessària sobre l'empresa familiar i les seves problemàtiques. [+]

NOMINALIA

Web site d'aquesta entitat acreditadora de registre de dominis a Internet pertanyent a la Fundació Catalana per a la Recerca. [+]

Observatori de Prospectiva Tecnològica Industrial (OPTI)

Informació sobre l'evolució de la tecnologia que faciliti a l'Administració i les empreses la presa de decisions. [+]

Oficina de Gestió Empresarial (OGE)

Punt de tramitació per a les empreses, facilita les obligacions davant l'Administració. [+]

Recursos d'Emprenedoria Social a Catalunya

Web que recull una selecció de recursos al servei de la iniciativa emprenedora social, en el marc del Programa d'Emprenedoria Social a Catalunya. [+]

Tertulia Digital

Plataforma de comunicació i difusió cultural contínua sobre les noves tecnologies en l'entorn empresarial, que fonamenta la seva acció a través de l'organització de trobades presencials. [+]

Tipus de contracte

Informació sobre els diferents tipus de contracte existents a Espanya. [+]

oficinatreball.net

Oficina Virtual del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). [+]

OME

Oficinia Mataró Empresa. [+]

SOM

Servei d’Ocupació de Mataró. [+]

Organització de Consumidors i Usuaris d'Espanya (OCU)

Web d'aquesta associació privada que va néixer el 1975 i que ofereix informació, estudis i atenció als consumidors per a la defensa dels seus interessos. [+]

Oficina Virtual del Catastre

Web on trobaràs els plànols del local per a la teva activitat comercial. [+]

Actualitat del Treball Autònom

Web del Ministeri de Treball amb notícies d'actualitat relatives al treball autònom. [+]

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

L'ACCD gestiona la política de cooperació al desenvolupament, construcció de pau i acció humanitària de la Generalitat de Catalunya per contribuir a modificar les relacions nord-sud. [+]

Taula d'Autònoms de Catalunya

Web de la coordinadora d'organitzacions d'autònoms de Catalunya. [+]

L'Anella: portal de la competitivitat - Guia pràctica de models de negoci de referència

L'Anella: portal de la competitivitat. [+]

L'Anella: portal de la competitivitat - Manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l'estratègia

Manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l'estratègia. [+]

La comunitat TIC de l'Anella

La comunitat TIC de l'Anella és el punt de trobada, obert i interactiu, per a que els professionals del sector així com professionals TIC d'altres sectors comparteixin experiències i coneixement, generant oportunitats de negoci, que afegeixin valor i potenciïn la competitivitat del sector. [+]

Oficina Virtual de Tràmits | Administració Oberta de Catalunya

Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya que informa dels tràmits que es poden realitzar per Internet, per telèfon i presencialment, entre ciutadans, empreses o entitats, i la Generalitat de Catalunya. [+]

Invest in Spain

En aquest web de la Societat Estatal per a la Promoció i Atracció de les Inversions Exteriors del Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç  trobaràs informació que et pot ajudar en el teu procés d'inversió o expansió. [+]

Direcció General d'Empresa de la Comissió Europea

Portal de la Comissió Europea amb informació sobre empreses i indústries a nivell de tota la Unió Europea. [+]

Agents del territori de Mataró

Diferents associacions i gremis empresarials. [+]

Departament de Justícia: Associacions i Fundacions

Web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb informació i documentació de gran utilitat sobre entitats jurídiques com les associacions i les fundacions. [+]

FAGEM

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. [+]

PIMEC

Patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. [+]

GENTIC

Grup d'empreses noves tecnologies de la informació i la comunicació del Maresme. [+]

Foment del Treball    

Confederació que representa empresaris i la indústria catalana. [+]

AFAEMME

Web de l'associació de dones empresàries de l'àmbit geogràfic del Mediterrani. [+]

Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Entitat sense ànim de lucre que agrupa l'empresariat jove de Catalunya amb l'objectiu de promoure, defensar i gestionar els seus interessos. [+]

Associació Nacional d'Empresaris i Professionals Autònoms (ASNEPA)

Web de l'associació que agrupa a tots els professionals autònoms a nivell de tota Espanya. [+]

Associació Espanyola de Capital Inversió (ASCRI)

Guia de les empreses de capital risc a Espanya. [+]

Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria

Fòrum de trobada del sector de la consultoria que presenta les millors pràctiques del sector. [+]

Associació Espanyola de Comerç Electrònic i Màrqueting Relacional

Aquest organisme pretén intervenir i recolzar un comerç electrònic més avançat, obert i fàcil. L'AECEM està formada per una agrupació de totes aquelles empreses espanyoles que procuren unificar els seus esforços en l'àmbit del comerç electrònic. [+]

Associació d'Usuaris d'Internet (AUI)

Web de l'Associació amb informació variada sobre Internet i les TIC: estadístiques d'usuaris, congressos, trobades, activitats de l'AUI, etc. [+]

Associació de Dones Emprenedores

Web d'ODAME, associació que dóna suport a les dones emprenedores. [+]

Associació de Fires Espanyoles

Cercador de les fires i de tots els recintes firals d'Espanya, aquest web conté d'altres informacions d'interès sobre el sector firal. [+]

Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI)

Web de l'ATI amb informació d'interès per a tècnics i usuaris de la Xarxa. Entre d'altres informacions d'interès, conté la revista Novàtica i informació sobre l'"Acreditació Europea per a usuaris informàtics i d'Internet". [+]

Associació de Treballadors Autònoms (ATA)

Portal de l'Associació de Treballadors Autònoms amb informació molt útil relativa a la cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms. [+]

Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA)

Web que agrupa els professionals autònoms a nivell de tota Espanya. [+]

Womenalia

Xarxa social de dones professionals. [+]

Xarxa EEN: Apropem Europa a la teva empresa

Xarxa de la Comissió Europea que ofereix a les pimes informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament d'R D i. [+]

Xarxa Pacte Mundial

Iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides per aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, a través de la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. [+]

Jove Cambra Internacional de Catalunya

Associació no governamental que agrupa joves de tot el món que vulguin aprendre a desenvolupar les seves habilitats directives i de gestió empresarial. [+]

Fundació Ecologia i Desenvolupament

Fundació que treballa per una societat més sostenible ecològicament. [+]

Dones en Xarxa

Web amb l'ànim de fer xarxa: ser punt de trobada, espai de reflexió i altaveu d'iniciatives de les catalanes progressistes a Internet. [+]

E-empresarias

Servei gratuït d'assessorament en línia del Programa de Recolzament Empresarial a les Dones. [+]

 

Institucions

Ajuntament de Mataró

Web de l'Ajuntament de Mataró. [+]

Generalitat de Catalunya

Web de la Generalitat de Catalunya. [+]

Direcció General d'Indústria i de la PIME

Web amb informació rellevant pel directiu de la PIME espanyola: Euro, àrea d'informació, Sistema d'Informació Empresarial. [+]

Directori d'ens locals de Catalunya

Municipis, comarques, mancomunitats i províncies, informació sobre tots els ens locals de Catalunya. [+]

Diputació de Barcelona

Informació sobre la província de Barcelona i els seus municipis. [+]

Diputació de Girona

Web de la Diputació de Girona amb informació sobre la província i els seus municipis. [+]

Diputació de Lleida

Web de la Diputació de Lleida amb informació sobre la província i els seus municipis. [+]

Diputació de Tarragona

Web de la Diputació de Tarragona amb informació sobre la província i els seus municipis. [+]

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. LSSI

 

Web amb amb informació relativa a la llei de la societat de la informació i comerç electrònic. [+]

Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI)

Xarxa de les universitats per compartir informació tecnològica. [+]

Biocat

Biocat és l'organització que promou, dinamitza i coordina la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. [+]

Institució Cerca

Centres de Recerca de Catalunya. [+]

Galeria Clicat Innovadors

La Galeria Multimèdia de la Generalitat de Catalunya ofereix una revisió dels vídeos del programa de TV3 "Made in Catalunya" que dóna una mostra d'alguns dels projectes més innovadors de Catalunya. [+]

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Pàgina web del European Business and Innovation Centre Network. [+]

EURECAT

Centre tecnològic de Catalunya. [+]

Parc Científic de Barcelona

Iniciativa de la Universitat de Barcelona amb el recolzament de la Fundació Bosch i Gimpera i la Caixa Catalunya, destinada a potenciar la capacitat d'investigació i desenvolupament de grups científics. [+]

TIC Salut

Tecnologia, innovació i salut. [+]

Observatori del Cooperativisme de Catalunya

L'Observatori té per objectiu donar a conèixer les cooperatives catalanes així com promoure el moviment cooperatiu i reivindicar els interessos i demandes d'aquest sector. [+]

Aliança Cooperativa Internacional

Web d'aquesta organització no governamental independent que reuneix, representa i serveix a organitzacions cooperatives a tot el món. [+]

Aposta SCCL

Escola de cooperativisme que ofereix formació contínua dirigida a les persones i organitzacions cooperatives. [+]

Guia pràctica del procés de constitució d'una empresa cooperativa

Guia per a la creació d'una cooperativa. [+]

Fundació Catalana de la Cooperació

Fundació que ofereix serveis de consultoria en recursos humans i formació de personal per a cooperatives. [+]

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya actua com a veu del moviment davant múltiples plataformes amb la finalitat de representar i defensar els interessos del sector. [+]

Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya

Web de la federació que agrupa les cooperatives d'Habitatge de Catalunya. [+]

Federació de Cooperatives de Serveis i de Transportistes de Catalunya

Web de la federació que aglutina les cooperatives de petits i mitjans empresaris, professionals, comerciants, treballadors autònoms i artesans i també professionals del sector del transport. [+]

Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC)

Web de la federació que agrupa i representa a totes les societats laborals de Catalunya. [+]

Economia Social -Generalitat de Catalunya

Web d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya. [+]

Cooperatives de Treball de Catalunya

Web de la entitat representativa de les cooperatives de treball catalanes. [+]

Consell Superior de la Cooperació

Òrgan consultiu, de participació i mediació de l'Administració de la Generalitat en tot l'àmbit de les competències que li pertoquen sobre cooperatives. [+]

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Web del màxim òrgan de representació de les cooperatives catalanes. [+]

Registres de Cooperatives

Directori del Registre Central i els Territorials per al registre de societats cooperatives a Catalunya. [+]

Portal RScat de Responsabilitat Social

Portal RScat de Responsabilitat Social. [+]

RSE.COOP

Programa d'implantació de la Responsabilitat Social Empresarial en el món cooperatiu, que pretén afavorir el desenvolupament sostenible d'aquesta fórmula empresarial i millorar la seva competitivitat en els mercats. [+]

RSE.PIME

Programa pilot que té per objectiu incorporar criteris de Responsabilitat Social al sistema de gestió empresarial de les petites i mitjanes empreses catalanes. [+]

Ser Responsable

Revista d'actualitat i reportatges en matèria de responsabilitat social empresarial. [+]

Servei Català de Voluntariat

Portal del Servei Català de Voluntariat que reuneix informació sobre aquelles entitats que treballen en aquest camp, així com amb recursos per a persones i empreses que s'hi vulguin implicar. [+]

Observatori de Responsabilitat Social Corporativa

Es tracta d'una associació integrada per quinze organitzacions representatives de la societat civil que fomenta la participació i cooperació entre organitzacions socials que, des de diferents punts de vista, treballen en Responsabilitat Social Corporativa. [+]

Media Responsable

Editorial especialitzada en responsabilitat social empresarial. [+]

L'Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses

Portal que té per objectiu recopilar l'opinió, els valors, les polítiques i les bones pràctiques d'RSE que desenvolupen les empreses i organitzacions de Catalunya per tal de poder analitzar, difondre i fer el seguiment global de la seva aplicació. [+]

Diari Responsable

Diari d'actualitat en matèria de responsabilitat social corporativa. [+]

Club d'Excel·lència en Sostenibilitat

El Club d'Excel·lència en Sostenibilitat és un grup de grans empreses que aposten pel creixement sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. [+]

Corporate Social Responsibility

Web de la xarxa europea de responsabilitat social que inclou una eina de RSC per a les empreses. [+]