DOTACIÓ DELS PREMIS

Premi en metàl·lic de dotze mil euros (12.000€).*

Accés a la incubadora amb l'estada bonificada al 50% durant el primer any.

Suport en la promoció i presència a mitjans

Premi en metàl·lic de sis mil euros (6.000€).*

Accés a la incubadora amb l'estada bonificada al 50% durant el primer any.

Suport en la promoció i presència a mitjans

Premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€).*

Accés a la incubadora amb l'estada bonificada al 50% durant el primer any.

Suport en la promoció i presència a mitjans

 
(*) El lliurament dels premis estarà subjecte al que s'estableixi en les bases oficials del premi