El conegut com sector TIC està format per les indústries manufactureres o de Serveis on la seva activitat principal està vinculada al desenvolupament, producció, comercialització i ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. El Sector TIC es caracteritza per elevats nivells d'innovació, progrés tecnològic i productivitat, motiu pel qual té un considerable impacte en l'activitat econòmica de forma transversal en tots els sectors i productes.
 
A efectes estadístics, la definició de sector TIC es realitza per mitjà de l'enumeració exhaustiva de les branques d'activitat corresponent a les empreses TIC (enfocament per sectors) i dels productes TIC (enfocament per productes).

 

Clúster TIC del Maresme en xifres


Agents del clúster


Testimonis