El conegut com sector TIC està format per les indústries manufactureras o de Serveis on la seva activitat principal está vinculada al desenvolupament, producción, comercialització i ús intensiu de les tecnologies  de la informació i les comunicacions. El Sector TIC es caracteritza per elevats nivells d’innovació, progrés tecnològic i productivitat motiu pel que te un considerable impacte en l’activitat econòmica de forma transversal en tots els sectors i productes.

A efectes estadístics, la definició de sector TIC es realitza per mitjà de l’enumeració exhaustiva de les branques d’activitat corresponent a les empreses TIC (enfoc per sectors) i dels productes TIC (enfoc productes)

 

Cluster TIC del Maresme en xifres


Agents del clúster


Testimonis