START-UPS PARTICIPANTS

Primera edició: Digital Health 

 

 

Segona edició: Medical Devices