PLATAFORMA EMPRESARIAL PAE

Dins del pla d’actuació del projecte Polígons Activitat Econòmica de Mataró que des del Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i  amb l’objectiu de dinamitzar i millorar la competitivitat dels polígons i de les empreses ubicades, s’ha donat suport a la constitució de la Plataforma empresarial de Polígons de Mataró, integrada per empresaris/es, propietaris/es i representants sectorials dels polígons d’activitat econòmica de Mataró, amb la representació i suport de la FAGEM i la UPIC. Un pas endavant en la col·laboració público-privada.
 

Els objectius de la plataforma són:

  1. Contribuir a millorar l’estat de conservació dels P.A.E. de Mataró mitjançant accions davant les administracions i entitats particulars per tal d’assolir una millor gestió de les infraestructures i serveis que afectin als polígons.

  2. Constituir-se com un interlocutor amb altres entitats, administracions públiques,...en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresaris/es i propietaris/es de finques dels P.A.E. de Mataró.

  3. Portar a terme actuacions destinades a que els polígons d’activitat econòmica de Mataró siguin reconeguts pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.

  4. Resoldre les mancances detectades, establint un programa d’actuacions, així com uns indicadors i procediments per a la revisió de la seva consecució.

  5. Informar i assessorar als seus membres en tot allò que tingui a veure amb els P.A.E. de Mataró.

  6. Fomentar la relació de bon veïnatge entre les empreses, empresaris/es i propietaris/es de finques dels P.A.E. de Mataró, potenciant l’intercanvi de serveis, les xarxes col·laboració, etc.

  7. Potenciar i recolzar la millora competitiva de les empreses i propietaris/es dels P.A.E.

  8. Promocionar els P.A.E. per captar empreses i projectes que s’ubiquin a les naus i/o sòl sense activitat.

  9. Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès dels membres, dins de l’esperit

Empreses adherides

Documents

Amb el suport de: