El Parc Empresarial del TecnoCampus, forma part com a soci de dret, de les xarxes més importants de Parcs Empresarials i industrials de la  tecnologia i de la Innovació de la regió, d’àmbit nacional i les de caràcter Internacional que aglutina a parcs de països d’arreu del món.

Aquesta participació i presència activa afavoreix sobretot la generació d’oportunitats de negoci entre empreses dels parcs, la transferència de coneixement i tecnologia, com també la incorporació de les millors pràctiques per oferir Serveis de valor al creixement a les empreses allotjades als nostres parcs. 

    

IASP és la xarxa mundial de parcs científics i àrees d'innovació. Posen en contacte els professionals de la gestió de la ciència, la tecnologia i els parcs de recerca (STP) i altres àrees d'innovació i prestació de serveis que impulsen el creixement i l'eficàcia dels parcs i les empreses que hi estan vinculades. Alhora contribueix a donar suport al desenvolupament Econòmic de les ciutats i regions representades afavorint processos d’innovació, esperit empresarial i la transferència de coneixement i tecnologia.  La xarxa aglutina 379 membres que representen a més de 142.000 empreses de 71 països d’Àfrica, Àsia, Europa, Llatinoamèrica i Nord-amèrica. 

 

L'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE) és una associació que col·labora potenciant i difonent els parcs, la renovació i diversificació de l'activitat productiva de cada zona i el procés tecnològic i econòmic local. La xarxa aglutina a 66 membres que representen a més de 7.736 empreses amb facturació global per sobre dels 24.000 milions generant treball directe a més de 158.000 persones, bona part de les quals treballen en recerca, desenvolupament i innovació.

Podeu consultar aquí el directori en versió digital en el que trobareu molta més informació d'APTE i dels seus membres.

La Xarxa agrupa grans espais de producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte entre la comunitat investigadora i la innovadora. En el seu sistema s'integren grups i centres de recerca universitaris, centres tecnològics, incubadores d’empreses, grans empreses amb els seus centres d’I+D associats, empreses focalitzades en la innovació i noves empreses basades en el coneixement.

Aglutina un total de 17 membres, socis i associats i que incorpora un total de 3.658 empreses que desenvolupen la seva activitat entorn dels parcs i els seus serveis, donant ocupació a mes de 95.000 persones.