Empresa

AEM SISTEMAS S.L.

TIC
TCM2 Planta 4 - 4.1.3
http://www.aemsistemas.com
937021978 Ext: 10723

Descripció

Automatització i integració de solucions d'eficiència en el sector de l'aigua. Solucions en la gestió, supervisió i control dels recursos energètics. Eficiència energètica en projectes d'obra civil. Indústria 4.0 i solucions IIOT.

Serveis

AEM SISTEMAS S.L.

TIC
TCM2 Planta 4 - 4.1.3
http://www.aemsistemas.com
937021978 Ext: 10723

Descripció dels serveis

Projectes d'automatització i control en l'entorn del cicle integral de l'aigua. Depuradores, Programació Autòmats, SCADA.
(SIEMENS, Schneider, Wonderware, Indusoft, etc).
Solucions en Industria 4.0.
Desenvolupament de sistemes de control i monitorització sense fils. Gestió de punts d'informació i control en el núvol. (IIOT)
Distribuidors i solucions amb Microcom.
Solucions d'eficiència energètica entorns industrials, sistemes distribuïts.

Productes

AEM SISTEMAS S.L.

TIC
TCM2 Planta 4 - 4.1.3
http://www.aemsistemas.com
937021978 Ext: 10723
No hi ha productes.

Multimedia

AEM SISTEMAS S.L.

TIC
TCM2 Planta 4 - 4.1.3
http://www.aemsistemas.com
937021978 Ext: 10723