Empresa

AUDITORIES I SERVEIS TIC 2020, SL

TIC
TCM2 Planta 4 - 18
http://www.auditic.cat
93 169 65 62

Descripció

Auditories de sistemes TIC, Plans de Transformació i Gestors de Plans de Transformació. Consultoria.

Serveis

AUDITORIES I SERVEIS TIC 2020, SL

TIC
TCM2 Planta 4 - 18
http://www.auditic.cat
93 169 65 62

Descripció dels serveis

Estat dels sistemes d'informació i departaments informàtics.
Plans estratègics. Gestió i seguiment del compliment del Pla estratègic.

Productes

AUDITORIES I SERVEIS TIC 2020, SL

TIC
TCM2 Planta 4 - 18
http://www.auditic.cat
93 169 65 62
No hi ha productes.

Multimedia

AUDITORIES I SERVEIS TIC 2020, SL

TIC
TCM2 Planta 4 - 18
http://www.auditic.cat
93 169 65 62