Empresa

INFORMATICA MARTORI-JOHÉ S.L

TIC
TCM2 Planta 4 - 11
http://www.infomarsl.com
931.696.548

Descripció

Desenvolupament de Software a mida en entorn Microsoft. Instal·lació i manteniment de servidor i plataformes. Instal·lació d'aplicacions sectorials.

Serveis

INFORMATICA MARTORI-JOHÉ S.L

TIC
TCM2 Planta 4 - 11
http://www.infomarsl.com
931.696.548

Descripció dels serveis

Programació a mida.
Creació d'aplicacion sectorials en entorns Microsoft.
Matenimient de xarxes i intranets.
Assessorament informàtics.

Productes

INFORMATICA MARTORI-JOHÉ S.L

TIC
TCM2 Planta 4 - 11
http://www.infomarsl.com
931.696.548
No hi ha productes.

Multimedia

INFORMATICA MARTORI-JOHÉ S.L

TIC
TCM2 Planta 4 - 11
http://www.infomarsl.com
931.696.548