Estudis de Grau

Assignatures Optatives

Matèria Optativa 1: Lideratge Emprenedor i Innovador

- Jocs d'empresa Diurn 1er Trimestre
- Educació, formació i mercat de treball Nocturn 1er Trimestre
- Estratègia Brandividual Diurn 1er Trimestre
- Història de l'empresa innovadora Nocturn 2on Trimestre
- Habilitats per a la direcció i el lideratge  Diurn 2on Trimestre
- Temes actuals d'economia   Diurn 3er Trimestre
- Projectes Empresarials Universitaris Tots els Trimestres


Matèria Optativa 2: Eines avançades d'administració empresarial.

- Promoció i publicitat en buscadors (SEO i SEM) Diurn 1er Trimestre
- Auditoria financera Nocturn 1er Trimestre
- SAP Diurn i Nocturn 1er Trimestre
- Anàlisis d'estats comptables Diurn 2on Trimestre
- Globalització i crisi actual   Diurn 2on Trimestre
- Istruments financers Nocturn 2on Trimestre
- Responsabilitat social corporativa Nocturn 3er Trimestre
- Business Analysis Diurn 3er Trimestre

 


Del Grau en Marketing i Comunitats Digitals

- Disseny de producte i gestió de marca Tarda 1er Trimestre
- Investigació de mercats Tarda 1er Trimestre
- Introducció a les comunitats digitals  Tarda 2on Trimestre
- Definició de preu i proposta de valor Tarda 2on Trimestre
- Marquèting social i d'esdeveniments Tarda 2on Trimestre
- Gestió de plataformes digitals Tarda 3er Trimestre
- Comportament del consumidor Tarda 3er Trimestre
- Mètriques aplicades al màrqueting Tarda 3er Trimestre
- Distribució, logística i relació amb els canals Tarda 3er Trimestre
- Màrqueting en buscadors i publicitat en xarxes socials Tarda 3er Trimestre
- Estratègies de Publicitat i promoció Tarda 3er Trimestre


Del Grau en Turisme i Gestió del lleure

-
Organització de grans esdeveniments Diurn 2on Trimestre
- Planificació turística  Diurn 2on Trimestre