1.  Informació general i coordinadors

En aquesta secció es pretén oferir la informació bàsica sobre el Treball Final de Grau (TFG) als estudiants de l’Escola Superior Politècnica.

Els/Les coordinadors/es del TFG us donaran suport per resoldre tots aquells dubtes sobre l’operativa i els aspectes formals del TFG. Els/Les coordinadors/es són:

Joan Ramon Gomà -  Àrea de Mecatrònica - jrgoma@tecnocampus.cat

Jorge Oter - Àrea d’Audiovisuals - joter@tecnocampus.cat

Alfons Palacios  - Àrea TIC -  palacios@tecnocampus.cat

Anton Planells - Àrea de Videojocs - aplanells@tecnocampus.cat

 

2. Titulacions en curs (Graus)

En aquest apartat es detalla la informació sobre el Treball Final de Grau dels Graus que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica:

- Grau en Mitjans Audiovisuals
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
- Grau en Disseny i Producció de Videojocs 


 

2.1 Normativa

De cara a la realització del Treball Final de Grau, és imprescindible llegir la Normativa vigent. 


Normativa TFG

Calendari TFG curs 2020/21

 

La plantilla per a presentar una proposta de Treball Final de Grau és la següent:

 
La plantilla per sol·licitar un Treball Final de Grau és la següent:

IMPRÈS SOLICITUD TFG DE LES PROPOSTES AREA 
 
 
La plantilla per sol·licitar l'avançament del lliurament i defensa del Treball Final de Grau és la següent:
 

 

2.2. Propostes de TFG i assignacions per àrees

Àrea d’Audiovisuals:


Línies temàtiques de TFG d'Audiovisuals - Curs 2020/21

Propostes de TFG d'audiovisuals - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'Audiovisuals - Curs 2020/21

 

Àrea de Mecatrònica:
 

Propostes de TFG d'Electrònica - Curs 2020/21

Propostes de TFG de Mecànica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'Electrònica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG de Mecànica - Curs 2020/21

 

Àrea d'Informàtiica:
 

Propostes de TFG d'Informàtica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'informàtica - Curs 2020/21

 

Àrea de Videojocs:
 

Propostes de TFG de Videojocs - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG de Videojocs - Curs 2020/21